Så har vi då, i dagens Studio ett, hört en svensk moderat förklara (eller snarare bortförklara) vad som hände med svenskarna som torterades i Egypten.

Gång på gång poängterade den i inledningen intervjuade och släppte tortyrfången, att det alltid var amerikaner närvarande under tortyren och förhören. Men vad säger moderaten Eva Björling? Jo hon kritiserar Etiopien, lite försiktigt, för att landet håller sådana här fängelser, men inte ett ord om amerikanernas agerande och dessutom förklarar hon att vi ju måste vidta åtgärder för att förebygga terrorismen, ursäktar förfarandet alltså. Och journalisten, hon frågade förstås inte ett ord om USA:s inblandning!

Är det bara jag som kommer att tänka på svenskt kryperi för nazisterna före och i början av andra världskriget, och på det svenska kravet om J-stämplar i tyska judiska pass?

Förhören, som svenskarna utsattes för, handlade alltså om Sverige. De visade att förhörsledarna, säkerhetstjänsterna och framför allt den amerikanska, visste allt om de torterade svenskarna. Så då frågar man sig, vad handlar det hela om? Jo, om två ting:

1) Om terror av muslimer i Sverige och i andra Västländer. Det är meningen att de alla ska skrämmas, ingen av dem ska kunna känna sig säker. Det är detta som är vitsen med att släppa människor som man utsatt för vad Carl Bildt, så insmickrande och med Bushskt nysspråk, kallar omild behandling.
Denna tortyr handlar inte om att få fram fakta. Den handlar om terror av befolkningar/folkgrupper, än så länge i huvudsak av muslimer. Fakta får man helt enkelt inte fram med hjälp av tortyr och det vet säkerhetstjänster. Däremot kan man lätt få fram falska uppgifter som går att använda för att skrämma muslimerna med, inte minst dem som angivits under tortyren. Detta innebär också att fler oskyldiga kommer att drabbas.

2) Dessutom, och det är kanske den viktigaste orsaken till den här tortyren. Falska erkännanden kan kan slås upp stort i massmedia och därmed användas för att skrämma oss alla icke-muslimer att acceptera en total kontroll av oss alla, muslimer såväl som icke-muslimer, mer avlyssning, mer integritetskränkande lagstiftning, mer stöd för USA:s krig i Irak och annorstädes.

De flesta informerade svenskar tycker nog att USA:s agerande är rent fascistiskt, men orkar inte engagera sig – för för det första är de ju inte muslimer och därmed inte i riskzonen – tror de. För det andra har de ju rent mjöl i sina påsar – tror de. De som inte är informerade tycker bara att ”det är bra att man skyddar oss mot terrorism” – går på propagandan således.

Men, det som nu drabbar muslimer kommer sannolikt att också börja drabba infödda blåögda och kristna ”ursvenskar” med tiden. Då är det så dags att börja protestera.

Ett exempel:
I början av 90-talet började man tala om invandrare och flyktingar som lata, opålitliga, lögn- och tjyvaktiga och som att de bara kom hit för att leva gott på det svenska bidragssystemet och i massmedia ställdes det återkommande krav på hårdare tag mot invandrarna, mer kontroll av dem. Det resulterade i att man på många flyktingmottagningar i Sverige började behandla flyktingar mycket illa och misstro dem allihop. Lagstiftarna skyndade till: De skulle inte få lika mycket ekonomisk hjälp, de skulle inte få samma rätt som andra till sjukvård och skola för sina barn etc. etc. Man lade för flyktingarna papper som de fick skriva under, där de i stort sett förband sig att göra som de blev tillsagda, punkt slut (individuella handlingsplaner kallade man papperen).

Den gången hävdade jag att det som idag drabbar invandrare och flyktingar kommer snart att även drabba svenskar. När jag sade detta till vänner och bekanta, trodde de inte på mig. Men det dröjde bara ytterligare några år så började kampanjerna mot svenska bidragstagare. Man började tala om hur mycket de fuskade, hur lata de var, hur arbetsovilliga de var, hur de bara utnyttjade bidragssystemet och hur man måsta ta i med hårdare tag emot dem – så gjorde man det. Bit för bit har sedan tumskruvarna dragits åt för de sämre ställda och för dem som hamnat utanför arbetsmarknaden, av ett eller annat skäl. (Att man nu kunnat visa att snacket om fusk egentligen bara var tomprat hjälper inte stort.)

Så när blir det ursvenskarnas tur att kartläggas i detalj och i värsta fall hamna i de amerikanska tortyrlägren när de reser utomlands, med svenska regeringars goda minne? Jag ska inte säga att det med säkerhet kommer att hända, men det finns gott fog för att oroa sig över att så kan bli fallet. Vi ser nog redan en början i de senaste lagförslag om buggningar och kartläggning av e-post mm.

Dags för upplysning om de övriga fascistiska regimerna under 1900-talet, med andra ord, om Francos, Salazars, Pinochets m.fl., samt hur fascism ibland kommer smygande, som fallet var med nazismen och den italienska fascismen.

Är det någon som undrar varför Svenskt näringsliv (SN), som sponsrar information om kommunismens brott, inte verkar intresserat av att sponsra kampanjer med information om 1900-talets fascistiska regimer och om deras brott?

Länkar
Om terrorattentat i Europa, pdf
Sammanfattning av ovanstående artikel, Mattias blogg, utsikt från höjden
SÄPO:s roll i Etiopien, Studio ett
Frigivna svenskarnas öde väcker frågor, Konflikt, 26:e maj
Regeringen och Säpo granskas av KU, Ekot
Alltfler anmäler andra människor – anonymt, Motvallsbloggen 26/2 2007
Så är vi tillbaka till början av 90-talet igen! Motvallsbloggen 29/8 2006
Massmedia och diskussionen om invandrare – bedrövligt igen! Motvallsbloggen 9/6 2006