Björklund är bekymrad över att lärarkåren inte är bra nog så nu måste det till krafttag. Det ska bli lättare, menar han, för lärarna att avancera och göra karriär inom sitt område.

Jag har ett bra och billigt förslag, ett verkligt effektivt incitament för lärarna att anstränga sig mer: Dela ut smajlisar till duktiga lärare, som de kan bära på kavajslagen eller som axelklaffar. Man kan till och med inrätta en imponerande smajlyhierarki och ha ensmajliga lärare, första nivån, tvåsmajliga lärare, andra nivån och tresmajliga lärare på den tredje och högsta nivån. Därmed får lärarna något att sträva mot.

Så kan man avskaffa hela skolstädarkåren samtidigt också och spara in kostnaderna för skolstädningen. Smajlysystemet skulle naturligtvis få alla lärare att lägga på ett extra kol. Menar, det kan ju inte vara kul att fortfarande vara ensmajlig lärare vid 45.

Smajlymärken är väldigt billiga att tillverka dessutom. Man kan tillverka dem i plast. Det här förslaget har alltså fördelen att det blir så billigt att skatterna även fortsättningsvis kan sänkas, för de rikaste, och skolorna blir mycket effektivare trots mindre pengar till dem.

Vill man göra smajlisarna ännu mer effektiva som morötter för lärarna kunde man ju kalla in Sven Otto Littorin igen och låta honom dela ut märkena under en lunch, exempelvis på Mac Donalds.

Slå till direkt Björklund, förslaget är alldeles gratis och både kostnadseffektivt och rationellt.

/Kerstin

Länkar:
- 3,8 miljarder till karriärinriktat lärarlyft, DN 14/9 2011
- 3,8 miljarder till lärarreformer, AB 14/9 2011
- Bra arbetsmiljö kan belönas med smiley, Ekot 22/8 2007
- ”Belöna med en smiley”, Sven Otto Littorin, AB
- Vinn en lunch med patron Littorin, Lena Sundström, AB 30/11 2006
– Moderaterna inspirerade av Sovjet och Kina, Motvallsbloggen 29/11 2006