Om man går till den här sidan (1) så kan man se en brett leende Sarkozy stående nedanför den byggnad i Benghazi där ”rebellerna” lynchade en man, verkar ha varit en svart sådan, alldeles i början av det ärofyllda upproret för demokrati och jämlikhet.
Går man lite längre ner på samma site kan man se den YouTube-film som visar lynchningen ifråga. Jag har dessutom visat den här på bloggen tidigare. Undrar om Cameron och Sarkozy inser vad de agerar som symboler för genom att låta sig vallas på denna gata och fotograferas just där?

Och så här såg det ut när ”rebellerna” tog Abou Salim i Tripoli, som vad jag förstår, är det område som beboddes av svarta.

Libya : Bataille en Libye Abou Salim Tripoli

På andra, mer västvänliga YouTubefilmer, har sådana här beskjutna hus filmats, och där förklarar journalister att alla kulhålen på väggarna visar att det pågått hårda strider i området, indikerande att Ghadafi-lojala har beskjutit befriarna. Ingenting tyder här på att någon försökte försvara området med gevärseld emellertid. I så fall hade det inte sprungit omkring rebeller på gatan på det här sättet. Det är väl helt klart att här handlar det enbart om ren terrorbeskjutning.

Överhuvudtaget förefaller rebellerna ha ett ofantligt överflöd på skott med tanke på alla filmer man sett med rebeller som håller på och skjuter i luften, som om de sköt fyrverkerier.

För övrigt får vi rapporter om att NTC-styrkor flydde kaosartat ut ur Sirte, vilket visar, skriver Emma Farge och Maria Golovnina, att det blir mycket svårt att återupprätta lugn och ordning i Libyen i synnerhet som ”rebellerna” tycks sakna all stridsdiciplin:

Some fighters openly disobeyed orders. In one incident, an officer from Bani Walid was heckled by troops from Tripoli after he tried to order them to stop randomly shooting in the air as they celebrated seizing a mortar from Gaddafi forces.
“You are not my boss. Don’t tell me what to do,” one of the Tripoli fighters snapped back at him. (2)

(min översättning: En del krigare struntade öppet i order. I ett fall häcklades en officer från Bani Walid av trupper från Tripoli efter att han försökt beordra dem att sluta med sitt slumpmässiga skjutande i luften när de firade tagandet av en granatkastare från Gaddfis trupper.
– ”Du är inte min chef. Du ska inte tala inte om för mig vad  jag ska göra”, fräste en Tripoli-krigare åt honom.)

Ovanpå detta kan rådet, NTC, tydligen inte komma överens inbördes om vilka som ska sitta i det och vilka som ska ha vilket ansvar i detsamma.(3)

The focus of the tension is Jibril, a technocrat and former regime official who has been accused of failing to consult enough with grassroots opposition groups. Jibril, who helped craft the Nato strategy towards the Libyan uprising, is still expected to retain his post as interim prime minister. Ali Tarhuni, a US-educated economist, is favourite to take charge of economic affairs.

The US, Britain and other western governments have been encouraging Abdel Jalil and Jibril to be more inclusive amid nervousness about internal disagreements while the liberation of the country is incomplete and Gaddafi is still at large and trying to rally support. (3)

(min översättning: I fokus för motsättningarna står Jibril, en teknokrat och medlem i den tidigare regeringen som anklagas för att ha försummat att att konsultera oppositionens gräsrötter. Jibril, som hjälpte till att utarbeta Natos strategi vad gällde den libyska resningen, förväntas fortfarande behålla sin post som premiärminister. Ali Tarhuni, en USA-utbildad ekonom, är favorit till att ta hand om ekonomin. 

USA, Storbritannien och andra västliga regeringar har uppmuntrat Abdel Jalil och Jibril att vara mer inkluderande i sin nervositet över de interna oenigheterna samtidigt som befrielsen av landet är ofullständig och Gaddafi fortfarande försöker skaffa sig stöd.)

Inget av detta lovar gott för Libyens nära framtid. Ska vi gissa att USA kommer att sätta fler amerikanska kängor på marken i Libyen för att ”få ordning” på Libyen i slutänden eftersom det verkar kunna dra ihop sig till krig mellan olika klaner också? Förr eller senare, om inte annat, kommer USA att vilja och börja bygga en eller flera militärbaser i Libyen, det tror jag vi kan vara ganska säkra på.

/Kerstin

Länkar:
1) Libya’s Unfolding Humanitarian Catastrophe: Cameron and Sarkozy: ”Dancing on Graves” in Benghazi, Human Rights Investigations (HRI), Global Research 18/9 2011
2) Libyans fail to agree on new cabinet, By Emma Farge and Maria Golovnina, Global Research 19/9 2011
3) Libyan NTC leaders fail to agree on interim cabinet as fighting continues, Guardian 18/9 2011
- NATO extends its aggression on Libya to the end of the year, Global Research 22/9 2011
- Saudi Arabia helps crush the democratic uprising in Bahrain
- Long-time U.S. reliance on Saudi oil and servility at risk, Asad Ismi, Global Research, 21/9 2011(Om Natos allierade i MÖ)
- The Real War starts now, Pepe Escobar, Voltairenet.org, 9/9 2011
- Lying About War: Deliberate Propaganda And Spin By The Pentagon, Farsetta m.fl. Porject Censored

Rekommenderar även bloggarna Mavera, Third World och StAn (länkar till höger) och deras synpunkter på Libyenkriget.