Hur jag än vänder och vrider på frågan om varför så många svenska politiker accepterar att vi inför sådana lagar som de antiterroristlagar Bodström nu förslår, kan jag bara hitta tre möjliga förklaringar:

Endera handlar det om underdånig anpassning till USA, eller om att man efterkommer direkta krav från USA om införande av dessa lagar, alltså om samma slags kryperi inför en hotfull stormakt som den svenska regeringen uppvisat förr i vår moderna historia, och som så många kritiserat och ondgjort sig över sedan dess.

Eller så handlar det om att även svenska politiker anser att det kan vara bra att ha sådana här lagar om vi skulle drabbas av ”social oro” framöver och på grund av de ökande klassklyftorna.

Den tredje möjliga förklaringen är att en stor del av våra politiker drabbats av total förvirring.

Jag vet förstås inte vilket som är den rätta förklaringen. För mig är det i det närmast obegripligt att man i demokratin Sverige ens kommer på idén att föreslå sådana här lagar och att protesterna dessutom är så utomordentligt lama.