Det kom en uppmaning från bloggen Klassperspektiv som kommentar till Motvallsbloggen, som jag stödjer och gärna bidrar till att sprida dessutom. Alltså för jag in kommentaren som en egen bloggpost istället. Så här skriver Klassperspektiv:

Submitted on 2011/10/04 at 18:24
”Var med om att uppmana alla besökare att kontakta redaktionerna för de stora medierna – nyhetsredaktioner på TV och radio, nyhetsredaktioner på de stora tidningarna – och kräva att de ger ordentlig uppmärksamhet åt den humanitära katastrofen i Libyen!

Trycket på mainstream-medierna ökar uppenbarligen, eftersom vi de senaste dagarna sett några lama skildringar av människor som flyr från Sirte. Men mainstream-media har ännu inte beskrivit den fulla dimensionen av den humanitära katastrofen. Framför allt: De berättar inte vad denna humanitära katastrof beror på, att den orsakas av bombningar av NATO – där Sverige bidrar med flygspaningar.

Det följande måste förklaras väldigt tydligt, eftersom det inte råder något tvivel om saken:

* Den humanitära katastrofen orsakas av NATO:s flygbombningar.

* NATO:s flygbombningar är ett brott mot FN-resolution 1973 och mot FN-stadgan.

Såväl utländska observatörer som rebellföreträdare (se tidigare inlägg på Klassperspektiv för källor till detta) intygar att NTC-armén inte klarar sig utan NATO:s bombningar.

Allt mänskligt lidande i de belägrade städerna Sirte och Bani Walid orsakas inte direkt av NATO-bomber – mycket beror också på NTC-arméns artilleri- och raketbombardemang. Men utan NATO:s flygunderstöd skulle inte NTC-armén kunna vara där och bombardera städerna med sina kanoner och raketer, utan NATO:s flygunderstöd skulle inte NTC-armén kunna svälta ut Sirte.

Kräv att medierna beskriver den fulla vidden av den humanitära katastrofen i Libyen!

Kräv att medierna uppmärksammar det flagranta brott mot FN-resolution 1973 som NATO och den svenska regeringen begår dagligen!

Huvudpunkterna i FN-resolution 1973 som antagits under Chapter VII of the United Nations Charter:

kräver ett omedelbart eldupphör och totalt slut på våld och alla attacker mot, och övergrepp på, civilbefolkningen;
upprättar en flygförbudszon över Libyen;
auktoriserar alla medel för att skydda civilpersoner och områden med civilbefolkning, förutom ”ockupation av främmande makt”;
förstärker vapenförbudet och särskilda aktioner mot legosoldater, genom att tillåta tvångsinspektioner av flygplan och skepp;
förbjuder alla flyg till Libyen;
fryser tillgångar som till hör Libyska myndigheter och bekräftar åter att sådana tillgångar skall användas till det libyska folkets fördel;
utvidgar reseförbudet och frysningen av tillgångar för ett antal ytterligare individer och libyska enheter (FN:s säkerhetsråds resolution 1970).
etablerar en panel med experter för att bevaka, och för att verka för genomförandet av sanktionerna.”

Sprid texten, följ uppmaningen i den.

Och ja, vi är ganska många, trots medias lögnaktiga krigspropaganda och tigande om vidden av tragedin i Libyen, som anser att media sviker inte bara oss svenskar genom att inte informera oss korrekt, utan värre, att de trampar på allt vad humanitet heter när de inte talar om vad som faktiskt händer i Libyen just nu, exempelvis under belägringen av staden Sirte (c:a 100.000 invånare).

Nato bombar staden hela dagarna, boningshus, sjukhus, skolor. Rebellerna, som omringat staden, skjuter med tungt artilleri in över civilbefolkningen. Man förhindrar tillförsel av mat, har bombat sönder elverk och vattenförsörjningen så att människor varken har elektricitet, något att äta eller att dricka, så att barn börjar dö av svält, så att sjukhusen, som är överfulla, de som inte är helt sönderbombade, saknar det mesta för att kunna hjälpa och rädda dem som är skadade.

DETTA KALLAR NATO FORTFARANDE FÖR ATT ”SKYDDA CIVILA”.

Det är en ren skandal att svenska attackstyrkor (det vi har numer istället för ett försvar) deltar i denna belägring och utan att de flesta svenskar vet om vad som görs i allas våra namn, och med våra skattepengar dessutom.

Det är en skandal att media tiger och har varit med och spridit en massa propagandalögner för att legitimera Natos bombattacker, men inte talar om vad som faktiskt händer i Libyen på grund av dessa attacker.

Vi kan bara djupt beklaga att det inte tycks finnas en enda Torgny Segerstedt bland de stora drakarnas chefsredaktörer.

/Kerstin

Länkar:
Några av de senaste inläggen på Motvallsbloggen om Libyen. I dessa inlägg finns många länkar till artiklar på engelska om situationen i Libyen:
- Nu går skam på torra land – Natos lögner och hot i Libyen, Motvallsbloggen 2/10 2011
– ”Folket i Tripoli stödjer Ghadafi” – Se videon, Motvallsbloggen 30/9 2011
- Bakom kulisserna – eller om Al-Jazeeras förfall, Motvallsbloggen 28/9 2011
– Propagandamaskinen i superspinn – vad förbereder Nato? Motvallsbloggen 26/9 2011
- New Attack on Sirte at Closing of NATO Summit, Christof Lehmann, NSNBC 6/10 2011