Jag har länge undrat hur det står till med Bo Rothstein. På DN-debatt menar han att Uppsala universitet bör fråntas sin universitetsstatus. Skälet är att ett par professorer i matematik tydligen fått silkessnöret, eller i varje fall hotats med att få det, för att de inte varit chefen till lags, samt att Eva Lundgren fick upprättelse och inte sparkades ut från universitetet.

Jag har hittills inte orkat skriva något om Rothsteins ofta fullkomligt huvudlösa artiklar i massmedia, eller velat skriva vad jag anser om Göteborgs universitet, men nu kan jag inte låta bli längre för med den här debattartikeln tar han priset.

Ska man ta Bo Rothstein på allvar här borde man degradera Göteborgs universitet, och på ungefär samma grunder som dem han drar för sitt krav på degradering av Uppsala universitet.

Jag känner inte Bo Rothstein och vet inte hur han agerar på sin institution, men jag har sett en del av andra institutioner vid Göteborgs universitet – inifrån, och vad jag sett där är inte bättre än vad Rothstein drar fram som graverande för Uppsala universitets del. Han skriver ex:

På ett universitet kan ingen chef beordra en forskare att hävda en ståndpunkt som denne själv inte anser sann. Det centrala bakom denna princip är att kunskapssökande skall stå fritt från politiska, ideologiska, ekonomiska, religiösa eller andra liknande makters påverkansförsök

Jodå Bo Rothstein, det kan visst hända, och det händer ständigt, även vid Göteborgs universitet, fast sätten att tvinga, eller pressa doktorander och andra underlydande att göra just det oftast är ganska subtila, men även rätt grova ibland.

Rothstein verkar besatt av Eva Lundgren
Sedan undrar jag var Bo Rothstein har gjort av sin forskaretik. Han har helt klart inte läst de arbeten av Eva Lundgren (m. många fl.) som han så envetet och benhårt kritiserar. En forskare som är någotsånär seriös yttrar sig inte om en undersökning som han inte har läst. Att han inte gjort det visar följande passus om vad som står i Slagen Dam:

Siffran för hur många kvinnor som utsätts för våld hade överdrivits mellan fem och tio gånger av Lundgren. Den visade också att hennes huvudtes, att det inte finns några skillnader mellan män som utövar våld och de som inte gör så, helt saknade stöd.

Författarna till Slagen Dam har nämligen inte påstått det Rothstein här antyder att de påstår. Alltså kan jag bara sluta mig till att han inte har läst rapporten, för jag får väl i alla fall anta att han kan läsa och förstå en samhällsvetenskaplig forskarrapport om han försöker.

Eftersom rapporten handlar om allt våld som de i rapporten tillfrågade kvinnorna säger att de har utsatts för, inklusive om mildare våld som knuffar, hot och sexuella trakasserier, så kommer totalsifforna förstås att bli höga. Själv anser jag mig aldrig ha varit allvarligt utsatt för något våld, men med det våldsbegrepp som används i undersökningen, så visst har jag blivit sexuellt trakasserad, visst har jag hotats av män, om än inte allvarligt – i min ungdom. Räknar man in allt sådant i begreppet ”våld”, då får man höga siffror. Däremot påstår inte forskarna att så många som 45% av kvinnorna har utsatts för grovt våld, alltså det som vi vanligen menar när vi talar om kvinnomisshandel. Där kommer de fram till en siffra som bara obetydligt skiljer sig från den officiella siffran, som, vad jag förstår, grundar sig på polisanmälningar.

Ska forskare inte rapportera det som respondenter svarar i en enkätundersökning?
Här har ett antal forskare, Eva Lundgren var som sagt bara en av dem, lagt upp en stor enkätundersökning och ställt 115 frågor om olika typer och grader av våld till 10.000 kvinnor, varav de fick in omkring 7.000 svar. På dessa svar har de sedan gjort statistik över hur många kvinnor som utsatts för vilken typ av allt det de inkluderar i sitt våldsbegrepp. Vad menar nu Rothstein? Att c:a 6.800 av dessa kvinnor blåljög? Det säger i så fall mer om Rothsteins kvinnosyn än om undersökningen.

Alltså undrar jag, vad gör han själv om eller när han gör enkätundersökningar, friserar svaren för att han inte tycker om dem, inte vill att de ska se ut som de gör, eller för att han anser att respondenterna ljuger? I så fall är det definitivt dags att frånta Göteborgs universitet dess universitetsstatus. Så får och kan ingen forskare göra och har man forskare som gör på det sättet då ska man inte kalla sig universitet – även enligt Rothsteins egen åsikt dessutom. Och ingen har hävdat eller påvisat att alla de forskare som var inblandade i undersökningen Slagen dam, eller statisiska centralbyrån, fejkade svaren.

Göteborgs universitet inte bättre än Uppsala universitet
Nu ska jag inte föreslå att Göteborgs universitet fråntas sin universitetsstatus, utan bara hävda att Göteborgs universitet inte är ett dugg bättre än Uppsala universitet, om man synar det lite i sömmarna. Det har förekommit en hel del otillbörliga saker där. En del av dem har vi läst om i massmedia. Dessutom har jag själv sett åtskilligt av sådant som man borde slippa se vid ett universitet, på den tiden jag doktorerade och arbetade där.

Jag har sett hur forskarstuderande antagits på politiska meriter eller på lägre meriter bara för att de är kompisar till professorn. Jag har sett hur professorer försökt stoppa begåvade doktorander för att de inte haft den rätta politiska färgen. Jag har sett hur män lyckats skaffa sig docentkompetenser utan att ha gjort det som krävs för att få en sådan. Jag har sett hur professorer ljuger om doktorander och anställda, för att frånta dem tjänster. Jag har sett hur kvinnor sextrakasserats. Jag har sett hur man manipulerar regler och gått runt sådana, för att bara nämna lite av det jag vet om Göteborgs universitet.

Vad jag sett är emellertid preskriberat vid det här laget eftersom jag lämnade universitetet för tio år sedan, men av deras vittnesmål att döma, som jag fortfarande har kontakt med och som är kvar vid universitetet i Göteborg, är det inte bättre idag.

Alla akademiker vet dessutom att universiteten inte enbart är de högsäten för kunskapssökande, som de allra flesta av dem vill låtsas att de är, utan lika mycket ställen för intriger, rufflande, ryggkliande och ojusta konkurrensmetoder. Så vore jag Bo Rothstein skulle jag inte ta munnen så full.

Tillägg 23/8 07, kl. 21.00
Har just fått en mejl från en mycket initierad person som vill påpeka att Eva Lundgren aldrig har sagt, jag citerar Rothstein, ”att 100-tals barn i Sverige ritualmördats i sexuella orgier,”. Hon sade att hon hade intervjuat 100 personer om rituella övergrepp, vilket, som min informant påpekar, är en helt annan sak. Så inte heller detta har Bo Rothstein fått rätt.
Det som idag sägs om Eva Lundgren börjar alltmer likna vandringssägner, eller det som blir resultatet av viskningsleken. Lögnerna har börjat leva sina egna liv och en av dem som gett dessa lögner liv är just Bo Rothstein. Konstigt att ingen synar hans kort eller kommer de som gör det inte fram i massmedia kanske?

Jag tycker dessutom att det börjar bli dags för Göteborgs universitet att syna Rotsteins vetenskapliga hederlighet alternativt noggrannhet. Universitet bör ju se till att deras forskare lever upp till i alla fall ett minimum av både hederlighet och noggrannhet i sina uttalanden om andra forskare och deras forskning.

Länkar
”Uppsala universitet måste läggas ned”, B Rothstein, DN
Kräver att Uppsala universitet läggs ner, SvD
Slagen Dam

Tillägg 24/8 07, kl. 23.50:
Ser nu att Jenny Westerstrand, en av dem som var med i undersökningen ”Slagen dam”, har skrivit klargörande om saken på sin blogg. Här är en länk till hennes blogg:
Goa gubbars högskola on crazy repeat, J Westerstrand,

Läs också vad jag skriver om ”fallet Eva Lundgren” på dessa inlägg (i datumordning)
Så har Eva Lundgrens forskning “utvärderats”, 18/12 2005
Vad vetenskap är eller inte är, 19/12 2005
Slagen dam – en helt annan historia än massmedia ger intryck av, 21/12 2005
Nu har jag läst Slagen dam av Eva Lundgren m.fl. 28/12 2005
Om utvärderingen av Slagen dam, 19/1 2006