Såg Janne Josefssons program om sfi (svenska för invandrare) i kväll. Och som vanligt när man kan något om ett ämne så konstaterar man att det nästan inte blev en bokstav rätt i program man ser om området.

I och med detta Uppdrag Granskning har Janne Josefsson förverkat allt förtroende jag har haft för honom. I fortsättningen kommer jag inte att se hans program och inte tro på ett ord av det som refereras ur programmen. Somligt kan vara korrekt, men jag kommer inte att tro det förrän jag har fått det bekräftat från mer tillförlitliga källor i framtiden.

Det enda vettiga som sades i programmet sades av Vänsterkvinnan, vars namn jag inte minns, och av Nyamko Sabuni. Bl.a. poängterade den senare, ett par gånger, att den viktigaste orsaken till ”problem med flyktingarnas integration” är den höga arbetslösheten. Till detta kan läggas diskrimineringen av flyktingar och invandrare på arbetsmarknaden.

Dessvärre missade Nyamko Sabuni att informera Janne Josefsson och oss tittare om hur det faktiskt ser ut vad gäller bidrag och sfi, och hur det troligen inte är möjligt att bete sig så som Josefsson tycktes mena att många invandrare gör, medvetet missa på prov för att få gå kvar och på ”socialbidrag” (som de inte får när de går på sfi, utan de får en introduktionsersättning). Invandrare som inte gör några framsteg stängs nämligen av från sfi-undervisningen efter ett tag. Själv har jag aldrig sett en invandrare som fuskat på det sättet (under mina sammanlagt 12 år som sfi-lärare mellan 1974 och 1992). Det har inte heller min nära kontakt som arbetat som sfi-lärare i mer än 30 år och som fortfarande arbetar som sådan.

Jag ska återkomma med fler avsnitt i min serie ”Om Sverige och invandrarna från 50-talet och framåt”, när jag har lite mer tid att skriva. Området är så komplext att det kräver en hel del av både energi och arbete för att det man skriver ska bli åtminstone någotsånär riktigt. Då ska jag ta upp lite om sfi, vilka lagar som gäller och hur man för det mesta missleder svenskarna om den saken.

Ska man diskutera det här området så har man att göra med
1. en social sida av området
2: en individualpsykologisk sida av det
3: lagstiftningen om det och
4: tillämpningen av lagarna (eller frånvaro av tillämpning)
och sist men inte minst:
5: Massmedias agerande och vilseledande information om det.

Alla delarna är lika viktiga för att förstå problemen inom området, och varje del är både bred, komplex och snårig att sätta sig in i, för att inte tala om hur komplicerat det är att försöka reda ut alla aspekterna av det.

Men två saker vill jag säga redan här: Janne Josefsson för fram den bland journalister efterrationaliserade bilden av massmedias och journalisternas roll i det som hände i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Han försöker återigen påstå det som journalister påstod i början av 90-talet, att det var ”tystnaden om problemen med invandrarna som skapade problemen”. Detta är en rent lögnaktig bild av vad som hände och varför det hände. Dessutom försöker han återuppliva drevet mot invandrarna från den tiden med det här programmet. Skam över honom!

Länk:
SFI-fusket som ger bidrag, Svt