Nu har GP, som hållit en tämligen snygg linje i den s.k. invandrar-och flyktingfrågan, börjat föra samma massmediakampanj som den som tidningen i början av 90-talet höll sig för god att medverka i. En Abraham Staifo skriver en krönika på ledarsidan i dagens GP som är ett sammelsurium av dumheter och ett direkt eko av de idiotier som massmedia i övrigt körde med för 15 år sedan.

Vi tar det systematiskt:

När en vän till mig (invandrad från ett EU-land) sökte studiemedel för sina universitetsstudier i Sverige fick han nej. Skälet var att han inte hade gått på sfi, utan i stället läst in svenskan på universitetet.

1: Man klarar inte universitetsstudier efter bara en avslutad sfi-kurs. Så detta torde ingen ha sagt till honom. Hade han nödiga svenskkunskaper borde han ha kunnat ta TISUS-testet och därefter börjat studera på svenskt universitet.

2: Man måste ha varit folkbokförd i Sverige 2 år för att få svenska studiemedel för universitetsstudier. Hade han inte varit det, så skulle han ha sökt studiemedel för sina studier i Sverige i sitt hemland.

Hur det nu var med den gode vännen vet vi inte, och uppenbarligen vet inte Abrahamn Staifo det heller. Måhända talade vännen så dålig svenska att han inte kunde redogöra för vad som sagts, eller så sitter Abraham Staifo inne med precis den typen av usla kunskaper som information från okunniga invandrare har förmedlat till honom (se tidigare inlägg nedan) .

När han sökte bostadsbidrag fick han nej med en undrande kritik: hur kan du klara dig själv utan studiemedel?

Det var nu inte precis någon dum fråga, för för att få bostadsbidrag måste man redogöra för sin ekonomi och sin hyra, och vad hade den gode vännen för inkomst? Man kan ju inte leva enbart på bostadsbidraget, som ju inte ens täcker hela hyran. Endera jobbar man som student, eller så lever man på studiemedel och studiebidrag alternativt betalar mamma och/eller pappa för studierna, eller så har man en egen förmögenhet att leva på. I det fall man inte har några pengar alls att leva på, får man nog inte bostadsbidrag, normalt får man inte ens en lägenhet om man är totalt medellös och det gäller även ursvenskar.
Eller menar Staifo kanske att man ska få bostadsbidrag bara man ber om det och utan kontroll?

I Uppdrag granskning förra veckan lades sfi, svenska för invandrare under lupp.

Nej, den lades inte under lupp. Janne Josefsson fick en timme på sig att desinformera om sfi och vilka regler som gäller för dessa kurser. Det som sades där var av samma usla kvalitet som nästan allt som sades om invandrar- och flyktingpolitiken, dag ut och dag in, i början av 90-talet.

Programmet diskuterade det, sedan länge, välkända problemet att många går kvar i programmet för att uppbära bidrag.

Återigen: Har Staifo och Josefsson, och ännu värre, en massa invandrare, fått för sig att invandrare får svälta ihjäl när de är klara med sin sfi-undervisning och om de då inte fått något arbete. Tror man att de körs ut på gatan och att både de vuxna och barnen hänvisas att tigga ihop till mat för dagen och sova under broarna? Riktigt så illa är det inte ännu. Så vad talar Staifo om? Varför skulle invandrare mygla på sfi-kurserna när de nu får försörjningsstöd även efter kurserna, om de inte lyckas få arbeten som de kan försörja sig på. Ödet att inte få ett arbete har, som bekant, drabbat många de senaste 15 åren och inte bara invandrare, även om dessa har ännu svårare att få jobb än ursvenskar (eller vad vi nu ska kalla Johanssöner, Svenssöner och Bergströmar m.fl).

Om invandrarna och sfi-kurserna skriver Staifo vidare:

Många hoppar av, många går kvar för att behålla bidraget och de som går igenom programmet får ändå inget jobb efteråt.

Ja just det, de har svårt att få arbeten även efter sfi-kurserna. Han visste alltså detta men klarar inte av att lägga ihop 1+1. Men hur försörjer sig de som hoppar av? Det var ju så många gick kvar på sfi bara för att få bidrag??

En anledning till det usla resultatet, enligt riksdagens revisorer, är brist på kontakter utanför skolan.

Jodå, det är så rätt, anställning får man numer via kontakter, inte pga meriter eller kompetens. Detta gäller alla, och massor av svenskar saknar också den typen av nyttiga kontakter och har därför stora svårigheter att få jobb.

Ett avgörande problem är att sfi är kopplat till bidrag. Som ekonomiskt incitament för utveckling är det därför värdelöst.

Jaså? Är det inte bra att sfi är kopplat till bidrag. Det var ju lustigt. Menar Abraham Staifo att det bara är svenskar som man ska tvinga till vissa aktiviteter för de bidrag de får. Invandrarna ska få göra som de vill för sina försörjningsstöd, medan svenskar ska tvingas att sitta av tiden på diverse kurser eller i väntan på att komma fram till en dator på arbetsförmedligen. Eller skulle invandrarna/flyktingarna utvecklas bättre om de fick svälta ihjäl? Varför är inte en lön ett värdelöst incitament för utveckling förresten? Lön är ju också pengar.

Men den svenska ta hand om-mentaliteten kväver människors engagemang.

Bra, för just den här typen av verksamhet är den borgerliga regeringen mycket mån om att utveckla: Här ska du inte tillåtas göra något annat än just det vi tvingar dig till – hela dagarna, om du är arbetslös eller sjukskriven någon längre tid. Det var ju i alla fall trevligt att Staifo fördömer det tänkandet, som ingalunda är typiskt endast för socialdemokratin alltså, tvärtom.

Även de människor som jobbar med frågorna bärs upp av projekten. Det behövs en samordnare till allt. Det behövs tjänstemän som hanterar ärenden och det behövs lärare till sfi. De som försvarar de rådande systemen talar ofta i egen sak.

Finurligt sätt att så att säga döma ut varenda en som kan sin sak, all expertis alltså. Läkaren som talar för en god sjukvård talar bara i egen sak. Läraren som talar för en god skola och utbildning och som kritiserar något, talar bara i egen sak. VD:arna som talar om hur viktig industrin är för Sverige, talar bara i egen sak. Staifo själv, skriver som han gör för att han skriver i egen sak, för att få vara kvar på GP. Bäst vet alltså alla de som inte vet ett dugg!

Forskningen har varit ganska entydig om att behovsprövade socialpolitiska program skapar långvarigt beroende och segregation – sfi är ett utmärkt exempel på en dålig behovsprövad åtgärd.

Jaha, vad exakt menar Staifo med detta? Och vadå behovsprövad?

Om han menar den totalt innehållslösa soppa han skriver ovanför detta avsnitt så undrar man vad han förespråkar istället. Att invandrarna får börja jobba som lärare, läkare, advokater, domare, affärsbiträden, rörmokare mm. utan att de kan någon svenska? Kan det anses vara en god idé? Jag tror inte det skulle fungera. En svensk patient som stötte på en syriansk läkare som inte talade ett ord svenska skulle troligen bli mäkta förgrymmad. De icke urdutalande föräldrar som skickade sina barn till skolan att undervisas av en lärare som bara talar urdu, skulle inte heller bli glada, för att uttrycka det med ett understatement.
Eller igen: Menar Staifo, trots allt, att de inte ska ha något att leva på medan de studerar svenska, att de ska göra det på fastande mage och utan tak över huvudena?
Nej då, han menar att forskarna har visat att:

…. generella välfärdslösningar däremot stärker den enskildes autonomi.

Hur exakt skulle en sådan se ut i det här fallet? Vad är mer generellt än att man har generell rätt till undervisning i svenska om man kommer till Sverige och inte talar landets språk? Vad är mer generellt än att man får en generell introduktionsersättning under tiden som man studerar svenska? Att man svälter som sagt?

Så går vi vidare i Staifos text:

Sfi har genomgått ett antal reformer, senast 1994. Systemet är omsprunget av tid och förhållanden. Inga reformer hjälper längre

Sfi har genomgått ett antal förändringar sedan den första lagen om sådan som stiftades år 1973 och den senaste inträffade 2006.

I början fanns det inte många kurser i svenska, varför en mängd av de första som kom som arbetskraftsinvandrare (under 50- och 60-talen) aldrig fick någon undervisning i svenska. Somliga av dem lärde sig aldrig en begriplig svenska. Det ställde till problem i samhället. De fick ta barnen med för att tolka på vårdcentraler, arbetsförmedling, bostadsbolaget, sjukkassan etc och det blev inte någon bra information av det. Alltså insåg de styrande att invandrarna måste få en chans att lära sig svenska. De fick därför laglig rätt till 240 timmars undervisning på betald arbetstid år 1973.

Men snart kom det inte fler arbetskraftsinvandrare utan de som kom var flyktingar och de var inte, som de tidigare arbetskraftsinvandrarna, skräddarsydda för svensk industris behov. Somliga som kom var analfabeter, andra var högutbildade. För att dessa människor skulle ges en chans i samhället, insåg våra styrande, och alla partier var i stort sett eniga här, måste de få undervisning i svenska direkt. Alltså reformerade man sfi-undervisningen. Nu lades ansvaret över på kommunerna. Dessa blev ålagda att ordna med sfi-undervisning, den s.k. grund-sfi-undervisningen. Lagen om denna kom 1986. Den här lagen var väldigt modern med inbyggda ekonomiska incitament för kommunerna att ordna så bra undervisning som möjligt. Kommunerna förstod emellertid inte de ekonomiska incitamenten, som var krångliga minst sagt, så de fungerade inte. Alltså ändrade man reglerna med jämna mellanrum. Det blev ändå inte så lyckat pga kommunal inkompetens. (När politikerna insett det lade socialdemokraterna, Göran Persson noga räknat, över all undervisning på kommunerna!)

Så kom vi då fram till slutet av 80-talet och början av 90-talet och nu drog massmedia igång de stora kampanjerna mot invandrar- och flyktingpolitiken och mot sfi-undervisningen med resultatet att de drev politikerna framför sig. Sedan dess har man förändrat sfi-systemet titt som tätt och en reform har inte hunnit sätta sig förrän det varit dags för nästa reform. Vid varje reform har man slagit sönder de kompetenssystem inom området som så smått började fungera.
Så nu konstaterar Staifo att sfi inte fungerar.

Tror f:an att sfi inte fungerar så bra, massmedias totalt okunniga, stöddiga och oinitierade journalister har, i dåraktig iver, lyckats driva politikerna till vanvettiga åtgärder gång på gång. Och nu är det alltså dags igen. Det behövs inte många sådana här okunniga skribenter för att politikerna ska rusa åstad.

Den senaste galenskapen på området stod Stockholms stad för (vilket jag skrev om i ett tidigare inlägg), där man rev ett tämligen välfungerande system och ersatte det med kaos. Samma idioti genomförde man i Göteborg för många år sedan och ytterligare en gång för bara några år sedan. Och nu skyller Staifo eländet på socialdemokraterna. I själva verket har socialdemokrater och de borgerliga hjälpts åt att skapa kaos inom området, ivrigt påhejade av okunniga journalister som sagt.

Slutligen, vad föreslår nu Staifo i sin krönika? Jo:

Alliansregeringen borde sluta fega. Skrota det bakåtsträvande, passiviserande systemet. Ge invandrare en chans att få fotfäste på arbetsmarknaden. En tidsbegränsad ersättning som tillåter extrainkomster som gäller under begränsad tid är ett bra alternativ. Inför en introduktionspeng och språkpeng knuten till person i stället för kommun eller utbildning

Man ska vara bra okunnig om området för att kunna inbilla sig att det som sägs här är något förnuftigt.

Vad jag vet så är introduktionsersättningen knuten till personer. Vad för väsen annars skulle få sådan? Vilka konstiga varelser eller konglomerat av någonting är det som får sådana idag, menar Staifo?

Hur ska invandrarna ges en chans att få fotfäste på arbetsmarknaden? Genom att man lagstiftar om krav på företagen att anställa sådana, eller ta in dem som praktikanter – och hur ska företagen kunna tala med dem? Eller ska de bara gå på företagen och skrota? Har Staifo varit på något företag någon gång?

Vad gäller tidsbegränsning, så finns i praktiken redan en sådan, som jag skrev i mitt förra blogginlägg om saken, invandrare som inte gör framsteg inom en viss tid stängs av från undervisningen.

Ge dem en språkpeng! Ja, det är väl ungefär det de får i Stockholm idag, då de kan välja vilken anordnare de vill (hur de nu ska kunna välja?). Det har som sagt blivit ett uselt system. De allra flesta väljer den anordnare som ligger närmast dessutom – och det är inte konstigt.

Vad gäller att uppmuntra utbildaren att utveckla kvalitet, som Staifo också tror ska bli möjligt när valfriheten förs in i leken, så undrar man om Staifo aldrig hört talas om vad som är privata företags första och viktigaste målsättning? De brukar inte ens hymla om den saken, nämligen att det är att tjäna så mycket pengar som möjligt på så kort tid som möjligt. Hur gör de nu det? Jo,genom att hålla nere utgifterna så mycket som möjligt, vilket innebär så låga löner att de inte får kompetenta lärare, genom att låta de anställda arbeta mer och intensivare. Det blir inte någon bra undervisning av sådant. En lärare, som saknar utbildning och/eller erfarenhet och som inte heller kostas på vidareutbildning och som undervisar 30-40 klocktimmar i veckan i grupper om 25-30 elever, åstadkommer inga underverk. Det kan jag garantera. Men Staifo kanske skulle pröva på. Han har kanske en trollstav som han kan använda.

Hans slutkläm är dessutom fantastisk:

Individens frigörelse från beroendeskapande sociala projekt är ett argument gott nog i alliansregeringens egen anda.

Staifos lösning låter förvillande lik en politisk floskel. Jag kan dessutom inte se annat än att alliansregeringen nu tillskapar sociala kontrollprojekt på löpande band och djävlas med dem som har det svårast i samhället. Så bevare oss för alliansifieringen!

Länkar
Vilka har nytta av sfi?
Bostadsbidrag/Försäkringskassan
Sverige och invandrarna från 50-talet och framåt, Motvallsbloggen
Tre års betalda studier är knappast snålt”, SvD 19/2 2008