De sämre ställda, förtidspensionärar, sjukpensionärer etc. ska vi se om vi kan göra något för framöver, dvs i nästa budgetförhandling, säger Anders Borg i radions ringprogram, men om vi kan göra något beror ju på hur det ekonomiska läget ser ut då.

Ja, vid sidan om alla försämringar som regeringen redan nu drabbar de sämre ställda med förstås.

Dvs: De rika måste få sitt först, sedan får vi se om det blir något över till de fattiga. Snygg moral.