Visst är det väl konstigt. Liberaler och nyliberaler betonar gärna att vi alla är egoister och att det är helt naturligt, ja riktigt bra, att de som kan roffar åt sig så mycket de förmår.

När så människor uttrycker missnöje med att somliga toppar skor sig på vanliga människors bekostnad, då är det alltid någon liberal eller nyliberal som hoppar upp och anklagar dem för ”avundsjuka”, en förkastlig egenskap. Men – om vi är egoister av naturen så är det väl bara naturligt att missunna andra att få mycket mer än man själv får och är egoismen inte en klandervärd egenskap i det ena fallet, snarare beundransvärd, så borde väl samma sak gälla i det andra fallet.