Amnesty International har undersökt och påtalat Saudiarabiens förtryck av sina egna medborgare. Det har förekommit demonstrationer för demokrati i Saudiarabien sedan februari men Västvärldens media har inte intresserat sig för Saudiarabiens förryck i samband med dessa, säger man.

The report has received very little coverage and almost no in-depth analysis in the Western media, with a virtual blackout of its damning findings in the major US newspapers and broadcasters. (1)
(min översättning: Rapporten har visats mycket lite intresse och nästan ingen mer djupgående analys i Västvärldens media, med en nästan totalt mörkande av rapportens förfärande upptäckter i de större amerikanska tidningarna och sändningarna.)

Därpå följer, i artikeln, ett antal exempel på ingripanden mot saudiska medborgare som inte kan anses vara varken demokratiska eller i enlighet med de mänskliga rättigheterna, för att uttrycka det milt.

Det förvånar förstås inte den som följt det senaste årets händelser i arabstaterna att media inte skriver om detta förtryck, eftersom Saudiarabien just nu används av USA/Nato som auktoritet och föredöme vad gäller mänskliga rättigheter i Syrien, och tidigare i Libyen. I båda fallen har denna stat infört sanktioner och förordat överflygningsförbudszoner på grund av brott mot mänskligheten, grymhet mot de egna medborgarna alltså.

Saudiarabien slog ner fredliga demonstrationer i Bahrain med stor brutalitet och belönades förstås för denna Gudi behagliga gärning (USA har ju militärbaser i Bahrain).

Saudi Arabia was rewarded for this act of repression, in which dozens of Bahrainis were killed and hundreds more wounded or detained, with renewed cooperation from the Western powers. In July, the German parliament approved the sale of 200 Leopard tanks to Saudi Arabia in a deal worth €1.7 billion. Not to be outdone, the United States is currently fulfilling a $60 billion arms deal with Riyadh—signed last year, it is the largest military supply contract in US history.

Expressing the close relations between Washington and Saudi Arabia, in October President Barack Obama warmly welcomed the appointment of 78-year old Prince Naif as crown prince and heir apparent to the throne of King Abdullah, aged 87 and in poor health. “We in the United States know and respect [Crown Prince Naif] for his strong commitment to combating terrorism and supporting regional peace and security,” a statement from Obama read.(1)
(min översättning: Saudiarabien belönades för denna våldsakt, i vilken dussintals bahrainier dödades och hundrals sårade och fängslade, med förnyat samarbete med Västmakterna. I juli gav det tysa parlamentet tillstånd att sälja 200 Leopard tanks till Saudiarabien, en affär värd 1,7 miljarder Euro. För att inte bli överglänst uppfyller USA just nu en 60 miljarders vapenaffär med Riad – som signerades förra året, det största vapenförsäljningskontraktet i USA:s historia.

För att uttrycka de nära relationerna mellan Washington och Saudiarabien välkomnade president Barack Obama varmt den till kronprins utnämnde 78-årige prins Naif, arvtagaren till kung Abdullahs tron, nu 87 år gammal och vid dåliga hälsa. ”Vi i Förenta Staterna respekterar  [kronprins Naif] för hans hängivna bekämpande av terrorism och stöd till regional fred och säkerhet,” som ett påstående från Obama löd.)

Denne prins Naif har varit högste anvarige för det våld som Amnesty belägger i sin rapport.  Obama kan travestera Franklin D Roosevelt genom att säga: May be they are sons af bitches but they are our sons of bitches.

Till och med i sin egen rapportering påpekar USA:s State dempartment att de mänskliga rättigheterna kränks i Saudiarabien. (2)

Kan USA:s hyckleri nå högre höjder? Kanske, men det får blir nästa inlägg.

/Kerstin

Källor:
1) Report exposes brutality of Saudi Arabian regime, Niall Green, wsws.org 5/12 2011
2) Gulf allies: A record of repression and torture, Kate Randall, wsws.org 20/4 2011

Fler länkar om området:
- Arabförbundet ökar pressen på Syrien, SR 5/12 2011

Rekommenderad läsning om hur det står till i Libyen just nu:
- ”Irhal” – försvinn! – ropas det åt militären i Kairo och åt ”rebellerna” i Tripoli, Klassperspektiv 4/12 2011
- Libyen: De väpnade männen vid makten – terrorväldet fortsätter, Klassperspektiv 3/12 2011