Självmord bland unga flickor ökar, enligt Ekot, och det är helt obegripligt, eftersom det, enlig samma nyhetsrapportering, finns så mycket effektivare metoder idag, SSRI och sånt.

Får unga flickor ingen sådan god behandling eller vad handlar det om? Någon som vet?

Jag erinrar mig ett engelskt program på TV om Seroxat (ett SSRI-preparat=ett antidepressivt medel) för några år sedan, enligt vilket en ung pojke började skära sig sedan han hade satts på SSRI, och som han sade i intervjun, fick en känsla av overklighet varför han skar sig för att känna efter om han fanns, om han var verklig. Vad jag alltså undrar är om de här unga flickorna som skär sig, vilket också sades vara ett tilltagande problem, eller som begår självmord, får SSRI eller om de inte får sådana medel?

På SR:s hemsida kan man nämligen läsa att:

När det gäller både pojkar och flickor finns en oroande tendens i statistiken. För äldre åldersgrupper har självmorden ungefär halverats de senaste 20 åren. Det förklaras av forskare med bland annat bättre behandling och medicinering.

Så hur är det egentligen på det här området?

Länk:
Självmorden ökar bland unga kvinnor, Ekot