Dags att reprisera argumenten för attacken på Irak, det där om massförstörelsevapen som var ren lögn, och den här gången gäller det Iran och det är en lögn även denna gång.

Så här säger bl.a. Seymour Hearsh på Democracy Now om propagandan mot Iran:

Man kan ju bara hoppas att Seymour  Hearsh har rätt när han hävdar att Obama inte vill ha bombande av Iran – jag hyser mina tvivel på den saken dock och vilka intentioner Israel har behöver vi ju inte tvivla på. Ska vi gissa att Israel angriper Iran och i det läget känner sig Obama tvingad att stötta och hjälpa till.

Paul Craig Roberts är av en annan åsikt än Seymour Hearsh. Så här skriver han i counterpunch.org igår:

Only the blind do not see that the US government is preparing to attack Iran. Washington has deployed missiles directed at Iran in its oil emirate puppet states, Oman and the UAE, and little doubt in the other US puppet states in the Middle East. Washington has beefed up Saudi Arabia’s jet fighter force. Most recently, Washington has deployed 9,000 US troops to Israel to participate in “war games” designed to test the US/Israeli air defense system. As Iran represents no threat unless attacked, Washington’s war preparations signal Washington’s intention to attack Iran.

Another signal that Washington has a new war on its agenda is the raised level of Washington’s rhetoric and demonization of Iran. Judging by polls Washington’s propaganda that Iran is threatening the US by developing a nuclear weapon has met with success. Half of the American public support a military attack on Iran in order to prevent Iran from acquiring nuclear capability.

(min översättning: Bara en blind kan undgå att se att USA förbereder sig för att attackera Iran. Washington har placerat missiler riktade mot Iran i sin oljerika marionettstat, Oman och UAE, och sannolikt också i de andra av USA:s marionetregimer i Mellerst Östern. Washinton har biffat upp Saudiarabiens jetstridsflyg. Nyligen placerade USA 9.000 sodater i Israel för att delta i krigsspel designade för att testa USA:s/Israels luftförsvarssystem. Eftersom Iran inte utgör något hot om det inte anfalls signalerar Washingtons krigsförberedelser Washintons intentioner att attackera Iran.

En annan signal om att Washington har ett nytt krig på gång är Washingtons intensifierade retorik och propagandan för att demonisera Iran. Att döma av opinionsundersökningar har Washingtons propaganda om att Iran hotar USA genom att utveckla kärnvapen blivit en succé. Hälften av amerikanerna stödjer en militär attack på Iran för att förhindra att landet skaffar sig kärnvapenkapacitet. (1))

Återkalla Nobels fredspris från Obama!

/Kerstin

Länkar:
1) Pointless Provocations. The Next War on Washington’s Agenda,Paul Craig Roberts, counterpunch.org 12/1 1012 (Också en bra beskrivning av USA som den nya fasciststaten och av det mycket farliga världsläge som USA/Isrel skapar nu – risken för ett tredje världskrig.)
- Engdal, StAn 11/1 2012 (om att ännu en iransk fysiker har mördats).
- Sanktioner ökar risken för krig, Pierre Gilly 11/1 2012 (Min anm: Om de USA-beslutade handelssankionerna mot Iran)
- A Momentum of Cynicism, Robert C. Koehler, Coto Report 12/1 2012 (om att Obama säljer avancerade vapen och stridsplan till Irak (!), liksom man redan gjort till Saudiarabien.)
- White House and State Department are in No Position to Issue Credible Denials Regarding Spying Charges. An American Spy in Iran? ave Lindorff, counterpunch.org 11/1 1012 (mycket läsvärd, om USA:s ofantliga hycklande)