Alla talar om hur fantastiskt bra det är med frihandel, hur alla folk blir lyckligare och får det materiellt bättre och hur alla individer bli friare bara man tar bort alla hinder för handel i världen. I Själva verket är denna frihandel monstruös.

Om vi ser den i global skala så ser vi ett helt annat mönster än den här sagan om frihet och lycka för alla, som man målar upp för oss. Vi ser hur de multinationella företagen, företrädesvis amerikanska men även engelska och i viss mån franska och tyska, köper upp allt de kan i världen. Vi ser hur en liten grupp finansmän ser till att världens pengar sugs upp till en liten elit, som idag har så mycket pengar att den kan köpa sig precis vad den vill, hela stater om det gäller – och det gör den också och dessa resurser köps på alla tänkbara sätt, ofta på mycket otrevliga sätt.

Ser vi till alla de krig som USA/Nato för runtom i världen, så finner vi att de alltid handlar om just dessa västligt ägda multinationella företags rätt att lägga beslag på alla lönsamma verksamheter och alla naturresurser runtom i världen. Vinsterna hamnar sedan alltid hos de västerländska finansiella eliterna och inte hos folken i de stater där vinstmaskinerna/resurserna finns.

USA, som alltså befinner sig på ständig krigsfot, har just nu flera bombkrig på gång, är inte det minsta hotat, inte av någon enda nation. Inget annat land hotar att invadera USA, att bomba dess befolkning eller att lägga under sig detta land. Ändå håller sig USA med världens största krigsmakt och använder den världen över. Varför gör man det? Jo från amerikanskt håll betonas det ständigt att USA förbehåller sig rätten att ingripa var som helst på jorden där ”amerikanska intressen” hotas. Dessa amerikanska intressen är ekonomiska. Varhelst ett amerikanskt storföretag lagt beslag på företag eller naturresurser, endera genom uppköp eller genom ren stöld, anser de styrande i USA att man har ekonomiska intressen – som man anser sig ha rätt att massmörda befolkningar för att skydda och utvidga.

Varhelst USA:s ekonomiska eliter inte har kunnat eller inte fått köpa upp ett lands naturresurser, som i Irak och i Libyen samt i Syrien, i Iran, i Venezuela och i Bolovia, för att nämna några exempel, gör USA allt man kan för att skaffa sig den rätten. Man kallar idag sådana länder för ”nationalistiska”, för att de önskar behålla ägande- och förfoganderätten över sina naturresurser själva och de flesta av dem använder dessutom inkomsterna från sina naturresurser till att gynna de egna befolkningarna. Multinationella företag däremot, har inte något intresse av att skapa bättre levnadsförhållanden för de befolkningar där de har ”ekonomiska intressen”. Tvärtom är billig arbetskraft, som de inte behöver ta någon hänsyn till och frihet från kostnader för miljöhänsyn, en del av deras målsättning – maximal utsugning alltså.

Det brukar börja med propaganda mot de styrande i dessa länder. Ledarna, valda eller diktatorer, utmålas som bestar oavsett om de är inhumana eller inte. På det sättet får man opinionerna i Västvärlden att acceptera de åtgärder man senare vidtar mot de här länderna. Propagandan kombineras med att man betalar inhemska oppositionella, som det ju finns i vartenda land, även i våra västerländska demokratier, och också hyr in legoknektar från andra områden, att skapa kaos. Räcker inte detta för att störta ledarna vidtar sanktioner, handelshinder eller andra ekonomiska åtgärder mot dessa länder. Det brukar sluta med CIA-styrda statskupper efter vilka amerikanska vasaller tillsätts. Vi som är äldre har sett ett stort antal sådana fall de senaste 50 åren. I de fall där detta inte fungerar övergår USA, numer med bistånd från Nato, till sönderbombande av länderna ifråga, som i Afghanistan, i Irak, i Libyen och med Syrien som nuvarande offer.

Även Ryssland är USA, via amerikanskfinansierade s.k. NGO:er, som skapats och bekostas av den amerikanska kongressen (1) aktivt för att destabilisera. Det finns 52 sådana aktivist-och propagandaorganisationer i Ryssland. Sedan Putin satte stopp för superkapitalismen i Ryssland och började förhindra att alla deras resurser rann ut ur landet, har vi fått höra hur odemokratisk han är, vilken despot han är. Propagandan, det första steget mot Putin och Ryssland, är alltså i full gång och ingen ska inbilla sig att Putin och de mer klarsynta ryska ledarna, inte vet precis vad det handlar om och vari hotet består. Det skulle förvåna mig dessutom, om det inte finns amerikanskfinansierade NGO:er inne i Kina också.

USA, som alltså egentligen inte hotas av något annat land utvecklar, för sitt skydd av amerikanska ekonomiska intressen, det ena vapnet vidrigare än det andra, och använder sedan dessa vapen mot helt oskyldiga befolkningar runtom på jorden. Dagens stora massmördarnation är utan tvivel USA, fast man med hjälp av en otroligt effektiv propaganda lyckats få folk i USA, Canada och Europa att tro att man sysslar med att skydda oskyldiga civila människor. Det tror bara vi i Väst. Genom hot, lock och pock och intrigerande styr USA dessutom FN såväl som IMF och ICC. Samtliga dessa organisationer måste idag betraktas som amerikanska organisationer för befrämjandet av USA:s ekonomiska och geopolitiska intressen.

De styrande amerikanska eliterna vill säkert införa demokrati, såsom den ser ut i USA och EU numer, eftersom de vet att man alltid kan manipulera människor i en modern demokrati, där dessa samma eliter kontrollerar alla media, att tro precis det man vill att de ska tro och välja precis de politiker man vill att folk ska välja, alltmedan samma eliter och deras allierade nykoloniala makter tar för sig i de av dem själva inrättade ”demokratierna”, som just nu i Irak, Libyen och Afghanistan.

USA och England, som båda använder utarmat uran i sin ammunition och i sina missiler, som vi såg exempel på i TV-programmet Dokument utifrån om Faludja, (den 19/2 repris i Kunskapskanalen 20/2 kan ses på Svt Play en månad till), har de senaste 50 åren utvecklats till vad som måste betraktas som ondskan på jorden. De här vapnen förstör både människor, jord och vatten för hundratusentals till miljoner år och gör livet till helveten för massor av människor. Det vi såg från Faludja är rent monstruöst. Det kan inte finnas mer djävulska vapen än dem som USA utvecklar nu – och använder mot befolkningar lite här och där. Det senaste är ett nytt vapen, eventuellt testat i just Faludja, som dödar människor inuti hus men inte förstör husen.

Israel, USA:s mest hängivna bundsförvant, eller USA:s ledare, hur man nu vill se saken, envisas med att USA och EU ska börja bomba Iran eftersom man ser Iran som ett stort hot, säger man. Men vad är det för konstiga prickar som betraktar en eventuell framtida atombomb i Iran som ett hot, när man själv sitter på flera hundra atombomber och skulle kunna döda av hela jorden om man ville. Tror USA:s och de israeliska ledarna på fullt allvar att Iran skulle släppa en atombomb över Israel med risk för att få hundra sådana i retur?

Idag, då vi nått Peak Oil och vi vet att oljan inte är oändlig, använder alltså världens mäktigaste män mängder av olja för att förgöra andra människor, för att tillverka massförstörelsevapen och flyga runt och släppa ner dem lite här och där på jorden, istället för att använda den till att bygga hållbarare energisystem och förebygga och/eller på bästa sätt möta de problem som kommer i spåren av en framtida energibrist.

Sådan här politik kan inte föras av andra än alltigenom ondskefulla, eller ofantligt, bottenlöst dumma och ointelligenta människor. Ja så ondskefullt är detta agerande att man måste fråga sig om de här människorna är allvarligt psykiskt sjuka eller om de är nerdrogade till total omdömeslöshet och känslokyla.

Jag förstår helt enkelt inte hur våra ledare tänker och fungerar, men jag är ganska säker på att denna kortsiktiga och fullständigt omänskliga politik inte är en ren tillfällighet.

/Kerstin

Länkar:
- Arvet efter Falluja, Dokument utifrån 19/2 2012
1)) The National Endowment for Democracy (NED), hemsida
2)) The National Endowment for Democracy, donate
2) Regime Change in the Russian Federation? Why Washington Wants ‘Finito’ with Vladimir Putin, F. William Engdahl, Global Research 10/1 2012
2)) 12 20113) 3) Länkar till artiklar om Golos på SVT
2) NATO set for War on Syria threatens Iran. The Russian Dilemma, and the Possible “Joker”, Christof Lehmann, nsnbc 23/2 2012
- USA:s militära aktiviteter runtom i världen, Motvallsbloggen 8/ 5 2011
- Drönarna tar över, Konflikt, SR 25/2 2012
- US Pressures India To Back Sanctions Against Iran, Deepal Jayasekera. countercurrents.org 25/2 2012
- Occupy Sanity, Frank Scott, countercurrents.org 18/2 2012