I brist på egen tid och inspiration rekommenderar jag ett par mycket bra och viktiga inlägg om neo-cons i USA, hur det började och hur det har gått sedan.

Klas Sandberg klargör bl.a, indirekt, för oss varifrån Timbro, vår svenska motsvarighet till den amerikanska propagandahydran, hämtade och hämtar sin inspiration och hur enorma summor de ekonomiska eliterna i Västvärlden pumpar in i propaganda för att lura upp oss. Det handlar bl.a. om att skaffa sig kontrollen över alla större media om att förvanska historien och om att använda sig av modern betéendevetenskap för att hitta bästa sättet att lura så många som möjligt. Det handlar också om en mycket långsiktig strategi för att skaffa sig total kontroll över oss alla och över världens samlade resurser.

Var och en som vill hålla sig informerad om vad som händer bakom kulisserna (fast de som befinner sig där inte ens bemödar sig allvarligt att dra ner kulisserna, eftersom man vet att de allra flesta inte informerar sig om vad de håller på med) bör läsa Klas Sandbergs bloggposter om USA:s neo-cons.

Läs alltså de två artiklar som Klas Sandberg hittills skrivit om neo-cons i USA, Vad är Neokonservatismen? och Vad är Neokonservatismen? 2 Nätverket. Jag ser med stort intresse fram emot den fortsättning som förhoppningsvis kommer.

Länk: Vindskupan, Klas Sandberg
(för senare besökare: Klicka på kategorier/neokonservatism)