Många har fått stort förtroende för Al Jazeera och kanalens rapporterande från Mellersta Östern under senare år. Just idag lovsjunger SR och Cecilia Uddén denna kanal. De här lovsångerna är synnerligen illa tajmade.(1) Dessa lovsånger sjungs nämligen just när Al Jazeera krackelerar och dess förräderi mot seriös journalistisk börjar avslöjas, i varje fall i andra länder. Jag kan naturligtvis inte avgöra om Cecilia Uddén bara är naiv och gör ett dåligt journalistiskt jobb eller om hon är en medveten USA- eller storföretagspropagandist. Vilket som än är fallet torde hon kunna få ett mycket välbetalt jobb framöver hos något av de stora företag som gör affärer i de här områdena.

Vi som har följt händelserna i Libyen och nu även i Syrien, och inte nöjt oss med att bara lita till stora media i Sverige, SR SVT, DN, AB m.fl, eller till BBC, CNN och de stora drakarna ute i Europa och USA, vet att Al Jazeera är en helt annan kanal idag än den var de första åren med engelskspråkiga sändningar.

Det började med att vi fick veta att kanalen hade omorganiserats såtillvida som att en del journalister  hade bytts ut och ledaren för kanalen ersattes av en  person i det qatariska kungahuset. Det fortsatte med att vi kunde ta del av rena förfalskningar, filmer som påstods inspelade på plats men som var studioprodukter som gav falska intryck av vad som faktiskt hände i Libyen. Just i dagarna har det framkommit ännu mer om Al  Jazeera, som ger anledning att inte sätta tilltro till någonting som kommer från det hållet.

Redan 26 september skrev Thierry Meyssan om vad som hade hänt på Al Jazeera på senare tid.

The Qatari-based Al-Jazeera channel announced the resignation of its director general, Wadah Khanfar, and his replacement by a member of the royal family, Sheikh Hamad Ben Jassem Al-Thani on September 20, 2011 (2)

(Min översättning: Den Qatarbaserade kanalen Al Jazeera tillkännagav att dess chef Wadah Kanfar avgått och att han hade ersatts av en medlem av den kungliga familjen, Sheik Hamad Ben Jassem A-Tanoi i den 20:e september 2011.)

Det huvudsakliga skälet till byte av chef för kanalen är Qatars roll i kriget i Libyen, menar Meyssan.

Kanalen grundades av de två judiska bröderna David och Jean Frydman, vänner till den mördade Yitzak Rabin. Målet för dem var att skapa en kanal där Israeler och araber kunde diskutera fritt med varandra. De var samtidigt noga med att kanalen skulle betraktas som en arabisk sådan och lyckades intressera emiren av Qatar, Hamid bin Kalifa al-Tahni för saken. Denne hade  just avsatt sin far med stöd från London och Washington. Han såg en fördel med projektet och att det skulle kunna konkurrera med rika pro-saudiska media. Alltså blev han sponsor och donator till kanalen.

Al Jazeera utvecklades till en professionellt skött nyhetskanal som efter ganska kort tid åtnjöt stort förtroende, inte bara i arabvärlden, men till en hög kostnad för en del av Al Jazeeras journalister, som föll i onåd hos USA:s president George Bush II på grund av sina rapporter från Afghanistankriget. Några mördades någon hamnade i Guantanamo.

Efter att David Frydman dött beslutade emiren att omorganisera Al Jazeera och att bl.a. skapa en engelskspråkig del. Vid den tiden hade kanalen 50 miljoner tittare.

Sheikh Hamad bin-Khalifa called on an international firm that had already provided him with personal training in communication skills. JTrack had especially targeted Arab and Southeast Asian leaders to train them in the language of Davos: how to project an image that the West wants to see.

From Morocco to Singapore, JTrack has trained most of the political leaders backed by the United States and Israel, often mere heredity puppets, turning them into respectable media personalities.

(översättning: Sheikh Hamad bin-Khalifa anlitade en internationell firma som redan hade gett honom personlig träning i kommunikation. JTrack hade speciellt riktat in sig på arabstaternas och Sydostasiens ledare för att träna dem i det språk som talades i Davos: hur man skapar en image som tilltalar Västvärlden.

Från  Marocco till Singapore har JTRack tränat de flesta av de politiska ledare som stöds av USA och Israel, som ofta är rena nickedockor, och förvandlat dem till respektabla mediapersonligheter.)

JTrack fick sedan lämna över arbetet att slutföra arbetet med att göra Al Jazeera acceptabel för Väst till en journalist, Wadah Kanfar, som tidigare hade arbetat för Voice of America och också för en Qatarisk kanal under flera år. Han tillhörde samma muslimska inriktning som emiren. Emiren utnämnde också Sheik Yusof al-Qaradawi, som av Nasser hade fråntagits sitt egyptiska medborgarskap, som kanalens andlige konsult.

Denne Wadah Kanfar skulle komma att ändra Al Jazeera under den s.k. arabiska våren. Då, säger Thierry Meyssan, började masken falla av Al Jazeera.

JTracks chef och mentor var ingen mindre än Mahmoud Jibril, som av Saif al Islam, Gadafis son, utnämndes till ledare för den ekonomiska öppning av Libyen som Saif al-Islam hade blivit tillrådd av sina amerikanska vänner att vidta. Därmed blev Jibril nummer två i den libyska regeringen. Han satte omedelbart igång med att avreglera den socialistiska libyska ekonomin och privatiserade offentliga verksamheter i Libyen. Jibril var, som alla vet som följt händelserna i Libyen, en av ledarna för NTC redan från början. NTC är den regering i Libyen som erkändes av Väst ganska snabbt efter att upproret hade brutit ut där. Han hade gift sig med en dotter till en av Nassers ministrar och hade också studerat i USA där han anammade den nyliberala ideologin. I Libyen gick han också med i Muslimska Brödraskapet. Han skulle sedan placera sina trosfränder och vänner, Wadah Kanfhar and Yusuf al-Qaradawi, på Al-Jazeera

Det fanns alltså täta förbindelser mellan NTC och Al Jazeera.

Jibril skapade också kontakter med nästan alla de arabiska och sydostasiatiska ledarna. Han hade kontor i Bahrain och i Singapore. Tillsammans med sin vän Bernhard Henry Levy skapade han företag som skulle arbeta med malaysiskt och australiskt timmer.

Under den första halvan av 2011 förvandlades därför Al Jazeera till en Västvänlig propagandakanal som handplockade sina medarbetare i varje land i MÖ. Kanalen stödde nu kungen av Bahrain, som dessutom var en f.d. elev till Jibril. Samtidigt som denne slog ner stenhårt på protesterande i Bahrain började Al Jazeera propagera för ett Jihad mot Ghadafi i Libyen.

Höjdpunkten i denna propaganda, säger Theirry  Meyssan, kom när Al Jazeera sände ett fejkat inslag från Gröna Torget i Tripoli:

….when a replica of the Green Square and Bab-el-Azizia was built in the studios of Al-Jazeera in Doha, where footage of false images was shot portraying pro-US ”insurgents” entering Tripoli.

(Min översättning: när en kopia av Gröna torget och Bab-el-Aziza byggdes i Al Jazeeras studio i Doha, där man filmade en falsk bild av hur de pro-amerikanska ”upprorsmännen” drog in i Tripoli.(3 )

Denna film visades på Al Jazeera och Sky net redan tre dagar innan Tripoli hade blivit intaget.

Meyssan avslutar sin artikel om Al Jazeera med:

The conversion of Al-Jazeera into a propaganda tool for the recolonisation of Libya was not achieved without the knowledge of the emir of Qatar, but indeed under his leadership.

(Min översättning: Omvandlingen av Al-Jazeera till ett rent propagandaverktyg för återkoloniseringen av Libyen åstadkoms inte utan emirens av Qatar kännedom, det skedde till och med under hans ledning.)

Men idag lovprisar alltså Sveriges Radio och den följsamma, eller naiva, välj det som passar, Cecilia Uddén Al Jazeera för dess föredömliga rapportering från den arabiska våren samtidigt som Thierry Meyssans budskap i artikeln som refereras ovan, börjar bli erkänt även av andra västliga och mer kritiskt tänkande journalister, analytiker och skribenter.

I counterpunch.org skriver Peter Lee, sedan 30 år verksam som analytiker av internationell politik, om hur Al Jazeeras kredibilitet nu raserats helt. (3) Sanningen om Syriens regim, menar han, får man inte via Al Jazeera.

The main event, or what should be the main event, for Western observers of Syria is the messy implosion of Al Jazeera’s credibility.  Somebody disgruntled with the diktat of channel management that the Syrian revolution (at least the SNC version of it) “must be televised” leaked some raw footage of Homs coverage and interviews staged for maximum anti-regime effect.

(Min översättning: Huvudsaken, eller  det som borde vara huvudsaken, för de västliga observatörerna i Syrien är hur Al Jazeeras trovärdighet har formligen imploderat. Någon som varit kritisk till kanalledningens diktat, att Syriens revolution (åtminstone SNC:s version av den) ”måste sändas i TV” har läckt en del obearbetade filmer från Homsbevakningen och intervjuer som organiserats för att ge maximal antiregimeffekt.)

Peter Lee fortsätter med att citera Angry Arabs blogg och presenterar bloggaren sålunda:

As’ad AbuKhalil, proprietor of the Angry Arab newsblog, hails from the atheist/Marxist/feminist quadrant and is no friend of the Bashar regime.  He had this to say about recent trends in programming on Syrian state TV:

(Min översättning: As’ad Abu Khalil, innehavare av  Angry Arab newsblog, som närmast är  ateist/marxist/feminist, är inte någon vän av Bashars regim. Han har detta att säga om de senaste trenderna i Syriens stats-TV:)

Sedan talar bloggaren om hur syrisk TV gång på gång sänder material som är gravt komprometterande för Al Jazeera, och mycket tyder på att han talar om det som filmen i mitt tidigare inlägg (nr 4 uppifrån) visar, hur den i Väst så omhuldade informanten Danny avslöjas som den lögnare han är. (4)

Vi kan också läsa att den syriska arméns IT-avdelning har avslöjat:

That Ahmad Ibrahim, who is in charge of the channel’s Syria coverage, is the brother of Anas al-Abdeh, a leading member of the opposition Syrian National Council. He allegedly stopped using his family name to avoid drawing attention to the connection.”

(min översättning: Att Ahmad Ibrahim, som är ansvarig för kanalens Syrienrapportering, är bror till Anas al- Abdeh, en ledande medlem av det oppositionella Syriska Nationella rådet. Han påstås ha slutat använda sitt familjenamn för att undvika att dra uppmärksamhet till denna koppling.) 

Efter vad jag sett av rapporteringen om Libyen tidigare, så kan vi antagligen förvänta oss att de här nyheterna kommer att synas i åtminstone några av de stora engelska eller amerikanska drakarna så småningom – men inte i våra svenska media, som ju alla knutit upp sig för propagandabilden av det som händer i MÖ och som numer inte verkar överdrivet besjälade av sanningssökande eller verklig journalistisk verksamhet.

/Kerstin

Länkar:

1) Studio Ett special från mediedagarna kl 14.03-14.50,SR 9/3 2012  (Inslaget om Al Jazeera börjar 18.20 in i programmet.)
1) Cecilia Uddéns förlorade heder, Motvallsbloggen 1/3 2012
 2) Wadah Khanfar, Al-Jazeera and the triumph of televised propaganda, Thierry Meyssan, voltairenet.org 26/9 2011
2) Bakom kulisserna – eller om Al-Jazeeras förfall, Motvallsbloggen 28/9 2011
3) Fejkad film om segerrusiga rebeller på Gröna Torget?? Motvallsbloggen 24/8 2011 (en video som påvisar Al Jazeeras filmfusk)
4) The guy who runs al Jazeera’s Syrian coverage is the brother of a SNC bigwig. In Syria, al Jazeera’s Credibility Implodes, Peter Lee, counterpunch.org 5/3 2012
4) Aljazeera-leaks, Angry Arab News Service 3/3 2012
4) Aljazeera-leaks, Angry Arab News Service 3/3 2012-
4) Om propagandalögner om Syrien, Motvallsbloggen 8/3 21012
- Qatar, Al Jazeera, and the Arab Spring, Ahmed E. Souaiaia, MR Zine 17/11 2011 (En intressant artikel om Al Jazeeras uppgång och fall)

Se också:
- Om ledarna i Libyens rebellråd, Motvallsbloggen 25/9 2011
- Lotten Collin hittar storpolitiska mysterier i Qatar.Konflikt SR, ( ”…vi skickade vår producent Lotten Collin till gulfstaten Qatar i höstas – Qatar som varit djupt inblandat i att driva på den arabiska våren, i synnerhet i Libyen. Under en rundtur på tv-kanalen al-Jazeera blev Lotten Collin vittne till en minst sagt mystisk scen. Den libyske islamistiske militärledaren Abdel Hakim Belhadj på al-Jazeera, Emiren av Qatars egen TV-station,  just Qatar som av Khadaffi ju anklagades för att stödja även den väpnade oppositionen och här stod nu Tripolirebellernas militäre ledare.
Hur ska man tolka att han senare under hösten rapporterades ha rest till den turkiska sidan av gränsen till Syrien där den Syriska oppositionens väpnade Fria Armé tränar? Vilka makter är egentligen aktiva i Syrien, och vad vill de? Det är i den här världen av skuggor vi ska uppehålla oss idag: den skuggvärld där rädsla, paranoia och stormaktsintressen möter en region i uppror. Det är komplicerade samband, men de finns där.”
Min anm: Vaket av Lotten Collin. Men detta var alltså inte alls konstigt i ljuset av det vi vet om kopplingen mellan NTC , Qatars kungahus och Al Jazeera således.
- CNN – The Emir of Qatar on arming Libyan rebels (kan tyvärr inte bäddas in)
- Syria: The Western Deception Over Regime Change Unravels. NATO Prepares for All Out War, Finian Cunningham,Global Research 8/3 2012
- THE TRUTH ABOUT AVAAZ’S FAVOURITE SYRIAN “ACTIVIST”: DANNY DAYEM, Wrongkindofgreen, 23/2 2012
–  Länk från 6/1 2013: An Exclusive Interview with One of the News Editors of Al-Jazeera Channel, Posted on January 6, 2013