Jag har sökt i svenska media efter information om saken. Idag skriver flera utländska media om den men jag hittar inte ett ord om den saken i våra stora svenska media: Det var inte en ensam amerikansk galning i Afghanistan som gick ut mitt i natten och sköt 16 (eller om det var 17) personer, varav de flesta var kvinnor och barn.

Inte nog med det, i de artiklar jag hittar i svenska media, om den här påstått ensamma galningen, finner jag, till min förvåning, att det nästan alltid står några rader om saken efter en längre inledning om hur många amerikanska soldater som har skjutits i Afghanistan på senare tid. Nog verkar det som om Västvärldens media, och våra svenska, vill ursäkta den påstått ensamme amerikanske och galne soldaten, eller varje fall göra hans massaker under ett anfall av galenskap lite förståeligt.(1) Däremot rapporteras det i åtminstone en tidning, Borås Tidning, om hur denne ensamme galning, sergeant Bale, som tagits hem till USA, ska åtalas i USA och vilket hemskt straff han kan komma att få.(2)

Bara några dagar efter massakern kunde man dock läsa artiklar i flera engelskspråkiga nättidningar om att det inte alls var en ensam galning som hade utfört illdådet utan ett helt gäng amerikanska soldater. Det talas om omkring 20 sådana, som gjorde en av de vanliga nattliga raiderna och sköt alla dessa oskyldiga människor, i två olika byar. Den enda svenska site, som jag hittat, som skrivier om saken, är Nyhetsbanken.(3)  som uppenbarligen inte används som nyhetsbank av svenska media.

Jag gissar att vi svenskar inte ska informeras så mycket om hur illa ställt det är i Afghanistan, för det handlar ju inte, enligt svensk propaganda, om att USA, och Sverige, krigar i Afghanistan utan om en fredsbevarande insats, eller vad det kan handla om den här månaden. Det kan uppenbarligen inte handla om att militärstyrkorna är i Afghanistan för att skapa bättre förhållanden för kvinnor och unga flickor, som sades i början. Vi kan dessutom knappast utgå ifrån att de svenska soldaterna har en annan uppgift än de amerikanska under vars befäl de står och vi är under alla omständigheter med och stöttar den stat, USA, vars soldater beter sig så här. Det är ingen ovanlighet heller, menar en upprörd Karzai.(4)

Så alltså, det handlade tydligen om ett helt normalt militärt förfarande. Så här skriver James Petras om saken:

Eye witnesses have testified that up to 20 soldiers were involved, aided by a helicopter. What they described was typical of a US Special Forces’ night time raid, which involved the systematic breaking down of doors, rousing the sleeping families and shooting Afghan victims. (4)

(Min översättning: Ögonvittnen har berättat att det var uppåt 20 soldater inblandade, understödda av en helikopter. De beskrev en typisk nattlig raid genomförd av amerikanska specialförband, som innebar systematisk uppbrytning av dörrar och väckande av sovande familjer och skjutande av afghanska offer.)

Vidare skriver han att:

Gordon Duff, senior editor of Veterans Today, finds the villagers version of events quite plausible for the following reasons: The villages, where the murders occurred, were two miles apart, making it highly unlikely that a lone, fully armed solder could haul a multi-gallon jerry can of gasoline from his base to the first sleeping village, break down the doors of one or more homes, commit the murders, douse and burn his victims and then proceed on foot two miles further on to the second village, shoot, kill and burn the next set of unarmed villagers and then walk back to his base and surrender.(4)

(Min översättning: Gordon Duff, seniorredaktör i Veterans Today, finner bybornas version högst sannolik av följande orsaker: Byarna, där morden utfördes, låg tre km (two miles) från varandra vilket gör det osannolikt att en ensam, fullt beväpnad soldat kunde dra med sig en hel jeepdunk med flera gallon (en gallon= c:a 4 liter) med bensin från sin bas till den första sovande byn slå in dörrarna i ett eller flera hus, begå morden, hälla bensin över offren och bränna dem och sedan fortsätta till den andra byn tre km bort, till fots, skjuta, döda och bränna nästa omgång obeväpnade bybor och sedan spatsera tillbaka till sin bas och ge upp.)

Ovanpå detta, menar Petras att president Obama personligen varit delaktig i försök att dölja vad operationen handlade om genom att hävda historien om den ensamma galningen. Han har bland annat hänvisat till en video som visar den anklagade soldaten sergeant Bales när han kom in på basen och erkände vad han gjort. När Karzai, som blivit upprörd över morden, kräver att få videon för att man ska kunna analysera den i Afghanistan så vägrar Obama att lämna ut den.(4)

Orsaken till att Obama försöker dölja ett illdåd på det här sättet, är, menar Petras, att han tänker sig föra ett annat slags krig framöver, baserat på speicalstyrkor, av precis den sort som sköt de här stackars människorna i Afghanistan, och med dronbombning, eftersom USA inte längre har råd eller möjlighet att skicka stora mängder soldater till en massa länder runtom i världen. I det läget vore det katastrofalt om ett av dessa specialförband avslöjas:

….. the entire imperial military apparatus of the Obama regime, while formidable on paper, depends on the ‘Special Operations’ formations. As such, they are the centerpiece of the new imperial warfare, developed as a response to the demands for reduced ground forces, budgetary constraints and growing domestic discontent. Their ‘actions’ are designed to leave no witnesses and no embarrassments. They may be the butchers of children, women and unarmed civilians but they are the White House’s butchers. (4)

(Min översättning: …  hela imperiets militärapparat, under Obamas regim, imponerande på papperet, är beroende av ”Speciella insatsstyrkor”. De utgör kärnan i det nya imperiets krigsinsatser, utvecklade som svar på krav om reducerat antal soldater, begränsningar i budgeten och ett växande missnöje på hemmaplan. Deras ”insatser” är designade för att inte efterlämna några vittnen eller andra pinsamheter. De må vara slaktare av barn, kvinnor och obeväpnade civila men de är Washingtons slaktare.)

Alltså ljuger Obama rätt upp och ner om historien och hur den utspelade sig, menar Petras.

Obama has to conspire with the Pentagon in covering up this mass murder, defending the officers in charge of these ‘pacified’ villages, because there are no alternatives, no back-ups, no new recruits eager to engage in the 12th year of war in Afghanistan. There are only the re-cycled killers, willing to pursue their career in ‘Special Forces’ involving ‘kill and destroy’ operations….

Holding anyone, besides the hapless Sgt. Bales, accountable for the massacre would incite a general rebellion within the armed forces, or, at a minimum, further demoralize the elite Special Forces who are expected to man these long-term engagements after the regulars withdraw, which in the case of Afghanistan could last until 2024.

(Min översättning: Obama måste konspirera med Pentagon om att dölja detta massmord, för att försvara de officerare som är ansvariga för dessa ”pacificerade” byar, för det finns inga andra alternativ, ingen back up, inga nya rekryter ivriga att få vara med i 12:e krigsåret i Afghanistan. Det finns bara återanvända mördare som är villiga att göra karriär i ”speciella insatsförband” som utför ”döda och förstöra-operationer”…. 

Att göra någon annan än den stackars sergeant Bales skyldiga till  massakern skulle utlösa ett allmänt uppror inom de väpnade styrkorna, eller mer demoralisering av de speciella insatsstyrkorna, de som förväntas genomföra långtidsinsatser efter att de reuljära styrkorna lämnat området, i Afghanistans fall kan dessa specialinsatser vara till 2024.)

Och i Sverige väljer media, eller har media order, vilket nu är fallet, att inte skriva mer om saken eftersom det kan tänkas stänka en del skam även på de svenska soldaterna och den svenska insatsen i Afghanistan. Om svenskarnas insatser får vi ju ingenting veta så vad de har för sig är en mycket bättre bevarad hemlighet än vad de amerikanska soldaterna sysslar med. De torde dock inte heller vara de änglar vi ska föreställa oss. Unga pojkar i krig har en tendens att brutaliseras nämligen.(5)

Vad Sveriges militär numer sysslar med utomlands försöker man alltså undanhålla oss svenskar, eftersom man vet att neutralitetspolitiken stöds av en stor majoritet av oss svenskar och vi därför inte ska göras medvetna om att den slopats för länge sen. Även det faktum att Nato-övningen, där ett norsk plan störtade vid Kebnekaise,(6) också genomfördes i Sverige, skulle vi inte informeras om. Övningen har dock observerats från ryskt håll (7) och där uppfattats som den provokation den är. Man behöver inte vara något militärtstrategiskt snille för att inse vad vår regering kokar ihop åt oss för framtiden, då när USA får för sig att slutgiltigt ta ner Ryssland också.

/Kerstin

Länkar:
1) ”USA-soldaten har agerat ensam”, DN 12/3 2012
2) Åtalas för 17 mord i Afghanistan, BT 23/3 2012
3) ”Ensam galning” var 20 man, Nyhetsbanken 17/3 2012
4) The Massacre of the Afghan 17 and the Obama Cover-Up, James Petras, Voltairenet.org 17/3 2012
5) Herculesplan befaras störtat i fjällen, Rapport 15/3 2012 (Planet deltog i den norska försvarsmaktens övning Cold Response som genomförs i Nordnorge mellan 12 och 21 mars. I övningen deltar ett stort antal inbjudna länder. Totalt deltar cirka 16.000 soldater från 15 länder. Inte ett ord här i artikeln att övningen också pågick i Sverige)
5) Även vi svenska soldater pratar ibland som amerikanerna i helikoptern, Jörgen Krüsell, Newsmill 2/11 2011 (En svensk FN-soldat berättar om hur de svenska soldaterna, ”våra pojkar” alltså, resonerar i krigssituationer. Det är inte vackert men dessvärre normalt.)
6) Kraschen sätter fokus på Natos närvaro, SvD 22/3 2012 (Det enda jag hittar om saken och citerar: Sveriges deltagande i dessa Nato-övningar har såvitt jag kunnat finna aldrig diskuterats i riksdagen eller i försvarsutskottet. Riksdagen skall inte lämna sådana frågor år försvarsledningen, lika litet som vapenexporten kan lämnas till ett organ med uppgift att främja vapenexport.)
7) Russian military experts: NATO exercise in Norway a provocation, Barents Observer.com 14/3 2012 (Citat: ”The current military exercise takes place amid NATO’s increased activities in the Arctic. This, in turn, is defined by the coming division of the natural resources in the region. Apparently, through flexing muscles NATO wants to show that it is set on strengthening its geopolitical and diplomatic efforts with military might”, says Chief editor of the newspaper “National Safety” Igor Korotchenko to Voice of Russia.)

Rekommenderas också:
- Hur Svensk säkerhetspolitik drog in oss i ett gerillabekämpningskrig i Afganistan på den förlorande sidan, Vindskupan 3/1 2012