Är liberalismen ett förstadium till fascism, frågade jag på den här bloggen för snart två år sedan och med några irriterade kommentarer som resultat. Alltmer tyder på att frågan var befogad, och mer så än jag själv riktigt trodde när jag ställde den.

Mycket tyder på att det är ganska lätt för (åtminstone somliga) liberaler att ta steget över till fascism och ifrågasätta demokratin, exempelvis dess absoluta grundförutsättning, den allmäna och lika rösträtten. Nu gör Marie Söderqvist just detta i Expressen. Inom företagsamheten har det ju också alltmer öppet talats om ”det demokratiska överskottet”.

Alltfler liberaler glider liksom successivt i den riktningen och utan att de som rutschar utför det sluttande planet tycks förstå vart de är på väg. Den där frågan som Söderqvist ställer i artikeln, nämligen om alla borde ha rösträtt, hade ingen överhuvudtaget ställt offentligt för 15 år sedan även om det inom högern alltid har funnits folk som anser att demokratin är ett Satans påfund. Liberaler brukar ju däremot inte hysa denna åsikt men i valet mellan allmän, gemensamt finanserad välfärd å ena sidan och råkapitalististisk utslagning och utsugning av människor å den andra, har sådana inte helt sällan halkat in i den fascistiska fållan.

Länkar:
Alla borde inte ha rösträtt, Expressen
Fick tipset om artikeln i Expressen från
Josefin Brink
Liberalismen – ett förstadium till fascism?,Motvallsbloggen 9/5 2006