De intervjuer vi ser i filmen nedan gjordes tre veckor in i andra Irakkriget. Intressant idag, att höra vad de neo-konservativa i USA sade då. Filmen presenteras så här på YouTube:

BBC Panorama investigates the ”neo-conservatives”, the small and unelected group of right-wingers, who critics claim have hijacked the White House.
(Min översättning: BBC Panorama undersöker de neokonservativa”, den lilla icke-demokratiskt valda gruppen av högerpersoner som kritiker hävdar har kidnappat Vita Huset.)

Karl Rowe, en av de neokonservativa i USA och som nämns i filmen, är en god vän till Carl Bildt förresten, sedan många år. Det var den här gruppens agenda, och ivrande för krig mot Irak, som Carl Bildt lobbade för och det här kriget han ville att Europa skulle delta i. Vi har en utrikesminister som går i takt med de här herrarna alltså.

The War Party-Panorama-BBC (utlagd 8/8 2011, sänt i BBC 2003)

(Tack o för tipset)

Ja, vi vet ju nu, nio år senare, hur det gick. Irakierna är visserligen av med Saddam Hussein men till priset av någon miljon döda, fler människor torterade än någonsin, ett par miljoner som flytt landet, infrastrukturen söndertrasad, ingen pålitlig el eller pålitlig vattenförsörjning, sjukhus sönderbombade, inbördeskrig och ständiga bombattacker. Det har inte gått bättre i Afghanistan, Libyen är samma fall idag som Irak och USA/Nato har producerat ett enormt hat i MÖ, gentemot både USA och Europa. Och idag försöker USA, tillsammans med sina nyfunna krigsvänner i Qatar och Saudiarabien åstadkomma samma elände i Syrien. Så här skriver American Everyman 2/4:

In spite of the fact that Assad has agreed to a new peace plan with the so-called “rebels” in Syria, with a smile on her face reminiscent of the crazed glee she showed after Gadhafi was brutally murdered in Libya, Hillary Clinton answered questions dutifully read by an ABC “reporter” after her Orwellian named “Friends of Syria” conference yesterday.
She made it perfectly clear that the Obama administration’s position was regime change no matter what. Don’t forget, Syria just implemented serious reforms in the country a few months ago and are holding free elections in a couple weeks. None of that matters to the democracy hating Clinton crew. The LAST thing they want to see is the people of Syria vote for keeping Assad after all their propaganda and terrorist mercenary efforts to destabilize the country.(1)
(Min översättning: Trots det faktum att Asssad har accepterat den nya fredsplanen med de s.k. ”rebellerna” i Syrien,  svarade Hillary Clinton, med ett flin som verkade vara en rest av den galna min som hon visade upp efter det brutala mordet på Ghadafi, på de frågor som pliktskyldigast lästes upp av ABC:s ”reporter” efter gårdagens konferens, som i Orwellskt anda döpts till ”Syriens vänner”.
Hon gjorde det fullständigt klart att Obamaadministrationens ståndåunkt var regimförändring under alla omständigheter (min kursivering). Glöm inte, att Syrien just inplementerade seriösa reformer i landet för ett par månader sen och att man ska hålla fria val om några veckor. Inget av detta spelar någon roll för det demokratihatande Clintongänget.  Det sista de vill se är att det syriska folket röstar för att behålla Assad efter all den propaganda och alla legoterroristernas ansträngningar att destabilisera landet.)

Och längre ner i artikeln:

“She met with the Syrian National Congress today to discuss how to document evidence of the atrocities for future investigations or trials in international criminal courts.” ABC News (1)
(Min översättning: ”Hon träffade Syrian National Congress idag och diskuterade hur de skulle dokumentera brott för framtida undersökningar eller rättegångar i internationella brottsmålsdomstolar.” ABC” News)

Och i Libyen, hävdar Libya S.O.S. bombar NTC, USA/Natos tillsatta regering, människor i städerna Jamil and Zuwara. Men det kanske inte gör något för NTC består ju av USA:s/Natos skitstövlar. (2)

/Kerstin

Länkar:
1) Obama Takes a Page from Reagan – Free Syrian Army are Now His Contras, Willy Loman, Amerikan Everyman 2/4 2012
- Libyan Resistance News: NTC bombed cities in Libya today! Libya S.O.S  3/4 2012
Irak igår – Libyen idag? Motvallsbloggen 30/8 2011
- Libya: What the Intervention Has Wrought, Rajan Menon,Huffington Post 2/4 2012

Lästips:
Lästips Libyen, Björnbrum 3/4 2012
- Lästips Syrien, Björnbrum 2/4 2012