Just nu rapporteras det att Syriska armén har skjutit in över Turkiets gräns och dödat ett antal människor i ett flyktingläger där.(1)

Varför kommer jag att tänka på hur Polen anföll Tyskland (det vill säga Hitlers propagandaapparat ljög om ett sådant anfall från polsk sida för den tyska befolkningen) vilket gjorde att Hitler ”blev tvungen” att beordra en invasion och en ockupation av de fientligt inställda och farliga Polen? Kanske för att USA/Natos lögner hittills, vad gäller Libyen och Syrien, har varit av samma slag och lika gigantiska.

USA ljög, som sagt, om Iraks massförstörelsevapen och attackerade Irak på grundval av denna lögn. Västvärldens media ljög om Ghadafis bombningar av den egna befolkningen,(2) och attackerade Libyen utifrån denna lögn. Om de ljuger nu vet jag däremot inte men ljuger man ständigt så kommer alltfler mer medvetna människor till slut inte att tro på ett enda ord man säger, även om man råkar tala sanning någon gång. Jag tror idag inte på ett ord från USA/Nato när det gäller deras uttalanden om stater som USA planerat att slå sönder, behärska och plundra.(3)

Och här kommer det verkliga ruskiga vad gäller den här, av mig åtminstone tillsvidare förmodade, lögnen (eftersom den kommer från oppositionen och från Turkiet just nu då det gäller att slå ner Syrien snabbt så att Assads regim inte får en chans att genomföra det val man planerat till maj i år): Nato är en försvarspakt – fortfarande fast organisationen numer egentligen fungerar som en ren angreppspakt. Medlemmarna har förbundit sig att ingripa och försvara varje medlem som angrips. Turkiet är medlen av Nato. Påståenden om att Turkiet angripits av Syrien innebär alltså att Nato kan anse sig skyldigt att ingripa på Turkiets sida mot Syrien – så får USA/Nato sitt verkliga och önskade krig mot Syrien, det som USA planerat och önskat sedan sådär ett tiotal år. (3) Om man nu vill ha det vill säga, och inte fortsätter att föredra att arabiskt legoslödder för deras krig åt dem och betalar detta för att fortsätta att föra kriget. I det senare fallet ska man veta att en av lagoknektars viktiga belöningar alltid har varit den plundring som de kan ägna sig åt när de segrar eller rycker fram. Detta såg vi i Libyen exempelvis. (4)

Därmed över till den motsidans påståenden, som jag brukar ge en chans för att inte den ena sidan ska få stå oemotsagd som den ju får göra i våra vanvettigt ryggradslösa media: Den här gången har till och med Human Rights Watch konstaterat att  den s.k. oppositionen, som till inte ringa del består av icke-syriska jihadister, bl.a. från Libyenkriget, begår skändligheter av vidrigt slag i Syrien. Så här skriver man om det som Cecilia Uddén aldrig får eller tar reda på och som svensk radio och TV alltså aldrig rapporterar om till oss:

(New York) – Armed opposition elements have carried out serious human rights abuses, Human Rights Watch said today in a public letter to the Syrian National Council (SNC) and other leading Syrian opposition groups. Abuses include kidnapping, detention, and torture of security force members, government supporters, and people identified as members of pro-government militias, called shabeeha. Human Rights Watch has also received reports of executions by armed opposition groups of security force members and civilians. (5)

(Min översättning: Element från den beväpnade oppositionen har utfört allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, sade Human Rights Watch idag i ett offentligt brev till det Syriska Nationella Rådet (SNC. Min anm: Oppositionens ”regering”, den som USA/Nato accepterar, på samma sätt som man accepterade NTC i Libyen) och till andra ledande syriska oppositionella grupper. Brotten inkluderar kidnappning, fängslande och tortyr av medlemmar i  de (syriska: min anm.) säkerrhetsstyrkorna, regeringstrogna och mot folk som identifierats som regeringssoldater, kallade shabeeha. Human Rights Watch har också fått rapporter om avrättningar av säkerhetsmän och civila, utförda av beväpnade oppositionella grupper.)

Så fortsätter Human Rights Watch, i sin artikel, att berätta om hur de oppositionella uppför sig och uppmanar SNC, detta skämtråd upprättat av Västvärlden i Turkiet som den legitima regeringen i Syrien, att tillhålla sina styrkor att behandla tillfångatagna humant. Samma sak har man försökt få NTC i Libyen att göra, nu efter att Ghadafi är död och kriget där påstås vara över. Men eftersom NTC inte har minsta kontroll över Libyens territorium eller över de miliser som Qatar, Saudiarabien och USA/Nato beväpnade och understödde under kriget, så upphör inte våldet i Libyen – heller.

Och precis som i Libyen, där Ghadafi tidigt erbjöd sig att organisera ett allmänt val under överinséende av internationella valobservatörer och rebellerna vägrade gå med på detta, vägrar de ”syriska oppositionella” att gå med på den vapenvila som Kofi Anans fredsplan omfattar. Men väst kräver att Assad ska följa fredsplanen och dra undan sina styrkor från de städer där de finns trots detta. Samtidigt beslutar ”Syriens vänner” (!!!) i Istanbul att de ska vräka pengar över de oppositionella (*), det vill säga de legoknektar de anlitar för att kriga mot Syriens regim, och att påstå att denna regim skjuter in över Turkiets gräns. Det hela är så smutsigt att man häpnar och dessutom mår illa av att se hur Västvärldens media skriver och rapporterar om saken.

Och här kommer Sverige in i bilden, med vapensamarbetet med Saudiarabien, som Johan Westerholm skriver om på sin blogg.(6) Detta samarbete handlar helt enkelt om, föreslår han, att Sverige är en slags bulvan för USA. Vi exporterar vapen och kunnande åt USA, som inte kan göra det utan att det väcker protester i USA och kanske oro i Israel:

Orsaken varför vi står som möjlig partner till Saudiarabien inom detta (vapensamarbetet, mitt förtydligande.) är sannolikt för att USA själva inte, av inrikespolitiska skäl och i relationen med Israel, kan exportera detta. USA använder sig av oss som en mellanhand utan att få problem med kongressen. Sverige är ”trusted nation” och vi har rätt lösa tyglar, lösare än många andra NATO-länder. (6)

Sen är det ju så att svensk vapenindustri idag i stort sett ägs av amerikansk/engelska företag, inte av Sverige längre, vilket man inte heller talar så mycket om och har vi lösare tyglar än många andra Natoallierade så torde det bero på att vi är lydigare än andra. Dessutom har USA mutat Israel med ännu nyare och effektivare flygplan, om jag inte missminner mig.

För att återgå till Syrien och till den snara USA/Nato har satt Syrien och Assad-regimen i, så dras alltså snaran åt allt hårdare runt Assad och hans regim.(7) Därmed öppnar Västmaktena, i samarbete med sina, och Sveriges, antidemokratiska bundsförvanter Qatar och Saudiarabien, för samma öde för syrierna som det som drabbat irakierna sedan 2003 och libyerna sedan förra våren, förstörande av Syriens infrastruktur, inbördeskrig, slaktande av massor av människor och en ohejdad plundring, från legomilisens sida, av syriernas hem. Dessutom skapar man sig ett fördelaktigare läge för det kommande angreppet på Iran.

Om nedanvisade YouTube-film skriver Human Rights Watch:

In a second video,which appears to have been released by the FSA Al-Farouq battalion on YouTube, a person identified as a member of Air Force Intelligence based in Homs is interrogated and confesses to shooting at protesters. The detainee’s face is very badly beaten, cut, and bruised, and he appears disoriented. Written statements accompanying the video state that it was filmed before his execution, and the interrogator in the video, amid curses, asks him for his final request before dying.(5)

(Min översättning: I en annan video, som tycks ha lagts ut på YouTube av FSA Al-Farouq bataljonen, förhörs en person som sägs vara identifierad som en medlem av Militärflyget som har bas i Homs, förhörs och erkänner att han har skjutit på protesterande. Den förhördes ansikte är illa tilltygat, slaget och skuret och med blåmärken och han förefaller desorienterad. Skrivna påståenden som följer med videon säger att filmen gjordes före avrättningen och att förhörsledaren i videon, under förbannelser, frågar honom om hans sista önskan före döden.)

(utlagd 21/10 2011)

Det är sådana här oppositionella som Västvärlden tänker stärka och släppa helt lösa över Syrien. Samma typer härjar för fullt i Libyen fortfarande utan att någon i Väst bryr sig det minsta om mänskliga rättigheter eller liv i Libyen längre. Kanske ingenting att förvånas över med tanke på att tortyr numer anses självklart i alla Västländer och inte vara något att skämmas över och att även Västs regimer plundrar sina medborgare fast med andra medel.

Att jag skulle få uppleva den dagen då tortyr anses vara något självklart i Västvärlden hade jag inte trott om någon hade sagt det till mig för 30 år sen.

/Kerstin

(Bloggarens syn på händelserna i Libyen och Syrien)

Länkar:
1) Turkiet: Syrien har kränkt våra gränser, Agneta Ramberg i Jerusalem, SR-Ekot 10/4 1012 (Citat: Skotten över gränsen till Turkiet i går morse var en mycket klar kränkning från Syriens sida av gränsen mellan länderna, sade Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan för en stund sedan. Turkiet överväger nu vilka åtgärder man ska vidta i gengäld – inklusive, sade Erdogan från Peking där han är på officiellt besök, ”åtgärder vi inte ens vill tänka på.”)
2) Did Gaddaffi Bomb His Own People? NO! Airstrikes In Libya Did Not Take Place – Russian Military. Information Clearing House 1/3 2012
2) Can anyone show me PROOF that Qaddafi was bombing his own people? Yahoo Answers
2) Lybia: Human rights impostors used to spawn NATO’s fraudulent war, Mahdi Darius Nazemroaya, Voltairenet.org 17/10 2011 (Och här är det befogat med ett påpekande om att det inte presenterades ett enda bevis för de påstådda bombningar av libyer från Ghadafis sida. Det är märkligt med tanke på hur många filmkameror som presenterat material från kriget mot Libyen. Hur kommer det sig att ingen filmade bombområdena i Benghazi och Tripoli, de där som alla tidningar i Väst skrev om och som låg till grund för FN:s beslut om att Nato skulle bomba Libyen och som tolkades som att man hade i uppgift att döda Ghadafi.)
3) Tro inte på nyheterna från och om Syrien, Motvallsbloggen 11/12 2011 (med filmer där Wesley Clark berättar om amerikanska planerna på att ”ta ner” regimerna i 7 länder, bl.a. i Libyen och Syrien och en film med mannen som ljög om Ghadaffis bombningar av sin befolkning. Den andra filmen har tagits ner från YouTube.)
4) Unesco warning over Libya looting, BBC 26/8 2011
4) Libyan rebels accused of burning homes and looting Human Rights Watch says rebels ransacked medical facilities and torched houses of Gaddafi supporters, The Guardian 13/6 2011
4) Sirte residents accuse Libya fighters of looting, Reuters 17/10 2011
4) Black life is cheap in Libya, Times Live 19/9 2011
5) Syria: Armed Opposition Groups Committing Abuses. End Kidnappings, Forced Confessions, and Executions. Human Rights Watch 20/3 2012
6) Försvarsminister = Kamikazeuppdrag, Johan Westerholm 10/4 2012
7) Breaking News, Syria: Imperialist Powers Manipulate Syrian ”Peace Plan” to Prepare for All Out War. FSA attack military intelligence and air force base, Johannes Stern, Global Research 9/4 2012
- War crimes in Libya and the March shift, Michael Collins, Coto Report 7/4 2012
*) Imperialist Powers Manipulate Syrian Peace Plan To Prepare For War, Johannes Stern, Counter Currents 10/4 2012 (Citat: The US and its main NATO allies—France, Great Britain, Germany and Turkey—are leading the campaign to destabilize Syria. Together with the reactionary Persian Gulf monarchies, Saudi-Arabia and Qatar, they are funding and arming the so called “rebels.” During the April 1 “Friends of Syria” meeting in Istanbul, the Saudi and Qatari regimes officially announced they would put the Syrian “rebels” on their payroll, thus formalizing their status as a mercenary force of imperialism’s regional proxies.)
- Putting Syria Into Some Perspective, William Blum, Counter Currents 7/10 2012 (Citat: Assad actually appears to have a large measure of popularity, not only in Syria, but elsewhere in the Middle East. This includes not just fellow Alawites, but Syria’s two million Christians and no small number of Sunnis. Gaddafi had at least as much support in Libya and elsewhere in Africa. The difference between the two cases, at least so far, is that the Holy Triumvirate bombed and machine-gunned Libya daily for seven months, unceasingly, crushing the pro-government forces, as well as Gaddafi himself, and effecting the Triumvirate’s treasured ”regime change”. Now, rampant chaos, anarchy, looting and shooting, revenge murders, tribal war, militia war, religious war, civil war, the most awful racism against the black population, loss of their cherished welfare state, and possible dismemberment of the country into several mini-states are the new daily life for the Libyan people. The capital city of Tripoli is ”wallowing in four months of uncollected garbage” because the landfill is controlled by a faction that doesn’t want the trash of another faction.1 Just imagine what has happened to the country’s infrastructure. This may be what Syria has to look forward to if the Triumvirate gets its way, although the Masters of the Universe undoubtedly believe that the people of Libya should be grateful to them for their ”liberation”…..Regime change in Syria has been on the neo-conservative wish list since at least 2002 when John Bolton, Undersecretary of State under George W. Bush, came up with a project to simultaneously break up Libya and Syria. He called the two states along with Cuba ”The Axis Of Evil”.)

Rekommenderas också: Syrienblogg