Carl Bildt imponerade stort på journalisterna de första åren han var statsminister. Han påstods vara såå kunnig och påläst, ända tills någon avslöjade att han grep siffror direkt ur luften. Därmed var hans rykte som kompetent och kunnig statsminister spolierat. Nu har vi en finansminister som gör på samma sätt. Undrar hur många år det kommer att ta innan någon journalist kommer på att kontrollera vad han säger?

Anders Borg säger nämligen i lördagsintervjun att: ”Omkring 94-95 procent av transporterna sker på vägar”. Med detta vill han säga att det är bilvägar man måste satsa på i första hand, inte järnvägar. Dessvärre var siffran felaktig. Av godstranporterna i Sverige sker cirka 35% på vägarna, 25% på järnväg och 40 % på sjön. Av persontransporterna sker en större andel på väg: ca 85 % görs med bil eller buss. Borgs siffror är uppenbarligen tagna ur luften, men han uttalar sig lugnt och säkert, precis som Bildt, och lurar därför många människor att tro att han vet vad han talar om. Det gör han uppenbarligen inte – såvida han inte är ute för att medvetet vilseleda svenska folket förstås.

Länkar:
-Lördagsintervjun, Anders Borg, SR
SCB, om godstransporter

Enligt SIKA reser svenskarna 363 miljoner kilometer en vanlig dag. 64 % av denna sträcka sker med bil.
Länk till SIKAs resvaneundersökning