Bara att hälla upp vatten i hinkar och förbereda sig på en TV-lös kväll och i värsta fall helt strömlös sådan. Ingemar skäller, och helt korrekt så, på Telia vars e-postservrar har en tendens att braka ihop då och då, och som tydligen inte fungerar just nu, inte där jag bor i alla fall. Tekniken går framåt, åtminstone om man menar att ju bättre teknik, desto mindre områden och desto färre människor får tillgång till infrastrukturen.

En gång i tiden, på den gamla analoga TV-tiden, kunde vi se TV vare sig det blåste eller inte. Det kan vi inte nu. När vinden friskar i försvinner både bild och ljud – hurra för framåtskridandet. Andra har blivit av med sin telefon, som de haft sedan 1947 ”på grund av utvecklingen”, som Lasse skriver om.

Nå, det här torde hänga ihop med nylberalismen och att det privata kapital, som fått köpa stora delar av infrastrukturen, men även de offentligt ägda företagens numer, första målsättning numer inte är en välfungerande sådan, utan profiten. I det läget är det mer lönsamt att strunta i de delar av infrastrukturen som inte har ”så många kunder”. En gång i tiden var målsättningen en annan, nämligen att ”alla medborgare” skulle ha tillgång till en välfungerande infrastruktur. Denna målsättning, som i hög grad förverkligades, var exempelvis förutsättningen för att landet skulle utvecklas och för de otroliga framsteg som gjordes under 1900-talet.

En icke-fungerande infrastruktur är orsaken till att den ekonomiska utvecklingen inte varit lika lysande i exempelvis Afrika. Konstigt nog har de privata kapitalägarna inte varit speciellt intresserade av att bygga upp en välfungerande sådan där. De har helst velat ha statligt uppbyggd sådan, eller i varje fall stora statliga subventioner för att bygga sådan. I Afrika har de alltså nöjt sig med att bygga vägar och järnvägar som varit användbara för att frakta ut de naturresurser som de lagt beslag på (för det mesta genom massmördande och stöld av resurserna). När resurserna varit uttdömda har vägar och järnvägar fått förfalla och med den ekonomiska politik som Världsbanken tvingat på Afrika numer, får de ju inte göra som vi gjorde en gång, använda offentliga medel för att bygga ut sin infrastruktur. Hurra för frihandel, som alltid endast har inneburit Västvärldens frihet att plocka ut och göra profit av alla resuser de önskat, överallt i världen.

Hur som helst, hör just på radion att flera tusen är strömlösa härnere just nu, så det är bäst att avsluta bloggandet innan min ström också går. Ljuset har blinkat oroväckande ett tag nu. Jag kan sedan bara hoppas att mannen kan komma hem från arbetet idag och inte blir sittande i bilen ute i skogen någonstans tills han blir framsågad.

Länk:
Ingemars Blogg
Lasses blogg