Här säger Lizzy Phelan en hel del viktiga saker om kriget mot Libyen och våldet mot Syrien. Enligt henne har media en stor del av skulden till det dödande som pågått och pågår i båda länderna. Det har hon helt rätt i. Utan medias krigspropaganda skulle det vara svårt för USA/Nato att attackera de här länderna. Och vi ska ju inte inbilla oss att Qatar och Saudiarabien bekostar den våldsverkande milisens framfart i de här länderna utan USA:s stöd, tillstånd och medplanering.

Hon har mycket intressant att säga i filmen nedan.Vi ska komma ihåg att Lizzy Phelan var  i Libyen ganska länge, under förspelet till Natos bombattacker mot Libyen och under den första tiden av detta bombardemang, ända fram tills Tripoli föll då hon fick fly under ganska dramatiska omständigheter. Hon har också varit i Syrien ganska nyligen.

Lizzie Phelan about the media conspiracy against Syria (Utlagd 9/2 2012)

I videon nedan berättar Lizzy Phelan kort om vad hon fann när hon kom till Syrien, att det inte alls var som man beskrivit situationen i västliga media och i Al Jazeera:

Lizzie Phelan – Syrian people support Bashar al-Assad. (utlagd 19/1 2012)

Kan dessutom berätta att, enligt Global Civilians for Peace in Libya, en milis övertog flygplatsen i Tripoli, Libyen, för att få en person frigiven som endera hålls som gisslan eller eventellt gripits av NTC, vilket senare visade sig vara fallet. De placerade tungt beväpnade bilar under alla flygplanen siktande på planen, medan de förhandlade om villkoren för att lämna flygplatsen.(1) Några timmar senare återtog regeringens styrkor flygplatsen.(2) Kaoset i Libyen fortsätter alltså.

I counterpunch.org läser jag idag:

Tarhuna tells us a great deal about the fragile state of Libyan politics. This town is divided in its loyalties. A considerable section remains loyal to Qaddafi, and has found no space to develop its allegiances in the political domain. A ban on the “glorification of Qaddafi” extends to offering any position words of the past forty years of Libya’s history. Such a ban, and a de-Qaddafication, has alienated this section of the population. (2)

Min översättning: Tarhuna säger oss en hel del om den ömtåliga tillståndet i Libyens politik. Den här staden är delad vad gäller lojaliteter. En avsevärd del av den förblir lojala mot Ghadafi och finner inget utrymme att utveckla sin tillhörighet på det politiska fältet. Förbudet att ”glorifiera Ghadafi” omfattar också förbud att yttra några positiva ord om de senaste 40 åren av Libyens historia. Ett sådant förbud, och en de-Ghadafiering, har alienerat den här delen av befolkningen.

Demokratiskt och bra och tydligen helt i överensstämmelse med de amerikanska demokratirådgivarnas inflytande i Libyen. Där ska 40 år av historien, om hur folket gick från nära nog total analfabetism till drygt 80% läskunniga, hur det fick bostäder, rent vatten, gratis skolgång ända upp till universitetsnivå, hur de hade gratis sjukvård etc. under Ghadafi, förtigas. Det får man inte längre tala om i Libyen. Det är som om Alliansen skulle stifta en lag här hemma om att det är förbjudet att tala om hur mycket bättre levnadsstandard det svenska folket fick under den socialdemokratiska eran. Nu försöker man visserligen propagandavägen förljuga denna period i vår historia, så att den ojämlikhet och den tilltagande fattigdom man skapar här nu, inte ska uppfattas för vad den är, en radikal försämring av den allmänna levnadsstandarden de senaste 15 åren, men man har i alla fall inte förbjudit människor att tala om saken. Här vet man att med propaganda kan man lura människor hur mycket som helst, så det räcker med sådan.

/Kerstin

Länkar:
1) Libya militia takes control of Tripoli airport, Global Civilians for Peace in Libya 4/5 2012
2) The Grammar of Guided Democracy. Convulsions in Libya. Vijay Prashad, counterpunch.org 5/5 2012 (Citat: At the Rixos Hotel, the US democratic consultants have been trying to “guide” the country to democracy, and to offer their wisdom about elections……There are already rumbles that this election will be more a selection, with the neo-liberal elements from the Libyan Diaspora favored over the more earthy fighters who shed blood since the 1990s in the revolts against Qaddafi’s regime.
- SYRIA: NATO’s Next ”Humanitarian” War? ONLINE INTERACTIVE I-BOOK, Prof. Michel Chossudovsky, Global Research 11/2-15/6 2012  (Undrar hur många som visste detta om Syrien, Citat: There is certainly cause for social unrest and mass protest in Syria: unemployment has increased in recent years, social conditions have deteriorated, particularly since the adoption in 2006 of sweeping economic reforms under IMF guidance. The later include austerity measures, a freeze on wages, the deregulation of the financial system, trade reform and privatization. (See IMF Syrian Arab Republic IMF Article IV Consultation Mission’s Concluding Statement,  2006) Låter ganska likt det som gjordes i Libyen före upproret och där man också hade en stor arbetslöshet.)
- An Open Letter from an English Woman Living in Syria, Friends of Syria 5/6 2012 (Angela Formby har bott i Syrien 40 år och skriver bl.a. Citat: A business acquaintance of my husband was invited to join a peaceful demo after Friday prayers in Hama last summer. He was worried for his safety, but was given a red rose to carry and assured the whole thing would be calm and orderly, and seeing many other men from the mosque joining in with their small sons, he agreed. They walked for a very few minutes, the unarmed police watching them from the wayside, then a man NEXT TO HIM pulled out a gun and shot the nearest policeman dead. The result was a riot. With fatal casualties, reported on Jazeera as a gratuitous attack by the police on demonstrators…..
Shops in many parts of Aleppo have been shut after the owners found, painted on their shutters, ‘Close or be burned down’…..
By the way, if you hear of the death of a British citizen in Aleppo in the near future, it will be because this sort of opinion is enough to put me on a death list – and not a government one! Yours truly, Angela Formby.)
- Germany Want to Turn Syria into a Disaster Like Kosovo, Friends of Syria 5/6 2012 (Citat: Once again Kosovo is used as an example for the model being sought, even though anyone in Kosovo, be it Internationals from EULEX or NGOs will all tell the same story. Kosovo is a mess. In the more than 10 yrs that UN have been in the country they have done nothing but pay themselves huge wages, while the locals are unemployed and kill for work.)
- SAVE SYRIA: Demand An End to US-NATO Supported Sectarian Terrorists. US, Israel, and Saudi Arabia have plotted bloodbath for years. Friends of Syria 5/6 2012 (En bra översikt av de beslut och planer som gjorts upp sedan mer än tio år, för hur USA/Israel/Nato skulle ta ner de regimer som var associerade med g:a Sovjet.)
- Israeli Attack on Gaza, June 3-4, 2012, David Swanson, War Is A Crime.org 5/6 2012
- Al Qaeda And The USA, Michael Robeson, Counter Currents 5/6 2012 (Om hur Hilary Clinton nu erkänner att USA skapade ”Al Qaida” och om vitsen med att använda sig av dessa terrorgrupper.)
- US to Russia: Give Up or Swim in Our Sea of Syrian Blood. US Attempts to Mass-Murder Its Way to Victory in Syria. Tony Cartalucci, Land Destroyer 6/6 2012 (Citat: …Brookings Institution’s Middle East Memo #21 ”Assessing Options for Regime Change (.pdf),” makes no secret that the humanitarian ”responsibility to protect” is but a pretext for long-planned regime change.)

– Läs också Syrienblogg för mer information om Syrien.