Yttrandefriheten sitter löst när den stora fasciststaten i väster stiftar lagar för alla världens länder.

Mikael Nyberg rapporterar om hur EU:s ministerråd nu filar på censurregler. Det ska bli förbjudet, skriver han, att sprida skrifter, på nätet eller annorstädes, som kan uppmuntra till terrorism.

Vad är då terrorism, undrar man? Jo:

Till terroristbrotten räknas, enligt den praxis som säkerhetspolis och åklagare nu söker stadfästa i Sverige, stöd till nationell försvarskamp mot USA och dess förbundna.

I framtiden, skriver Mikael Nyberg vidare, ”kan det alltså blir straffbart att muntligen eller skriftligen uttrycka solidaritet med motståndet i Somalia”.

Han berättar också att vår regering avstod från att använda sin vetorätt för att stoppa detta förslag och om hur den tänker sig en slags ”frivillig censur”.

Läs mer om saken på Mikael Nybergs hemsida och om hur Lissabonfördraget kan komma att slå vad gäller yttrandefriheten och svensk grundlag på det området.

Att det inte alls handlar om att stoppa terrorism är ju helt klart. England jagar terrorister lika intensivt som USA, och som vi i Sverige numer, och stiftar samma typ av lagar. Det konstiga är att det landet har dragits med terrorism i minst 40 år, utan att man för den skull ansett det nödvändigt att avskaffa demokratin och yttrandefriheten. Samma sak gäller i princip för USA, där det också förekommit terrordåd tidigare, utan den effekt 9/11 fått.

Säg sedan att Naomi Klein hade fel när hon hävdar att moderna politiker tar varje katastrofal händelse som intäkt för att inskränka människor fri-och rättigheter och för att kränka människors integritet, liksom för att omfördela från de sämre ställda (eller från den stora maktlösa massan) till de ekonomiska eliterna, som ju numer är ungefär desamma som de politiska eliterna.

Hur sannspådd jag skulle bli, och hur snabbt jag skulle bli det anade jag inte när jag för ett par år sedan föreslog att liberalismen var ett förstadium till fascism. Den gången tänkte jag egentligen mer på att liberalismens ojämlika samhälle skulle generera fler väljare åt extremhögern, på samma sätt som fattigdom och utslagning gav Hitler luft under vingarna på den tiden. Men nu verkar det som om både de som kallar sig liberaler och konservativa i regeringen själva är beredda att införa fascistiskt styre i Sverige.

Likheterna mellan dagens USA och Hitlers Tyskland blir alltmer slående. I båda fallen handlar det om att tysta oppositionella genom att framställa dem som hot mot rikets säkerhet. I båda fallen startade ledarna krig – för att säkra sina ekonomiska intressen och av storhetsvansinne. I båda fallen inskränktes människors frihet och yttrandefrihet, för den goda sakens skull och för att avlägsna farliga element i samhället. Och som sagt, Hitler lyckades få stora delar av Tyska folket med sig just för att han så envetet hävdade att han önskade fred i världen – och det trodde tyskarna på – i början.

Och som vi vet, så började andra världskriget med att ”Polen anföll Tyskland”, och då var ju Tyskland tvunget att försvara sig och säkra freden på sikt, och när de gjorde det förklarade England krig mot Tyskland, ja alltså, det var Hitler som fixade en falsk fientlig incident vid polska gränsen. Och hur var det nu med Saddam – vilka massförstörelsevapen hade han, som USA var tvingat att försvara oss mot???