Abrahamn Lincoln sade en gång att ”Du kan lura alla människor ibland, du kan till och med lura vissa människor hela tiden, men du kan inte lura alla människor hela tiden.” Detta är så sant. Och frågan är om inte Västregimernas propaganda nu börjar nå det stadiet som man tydligt kunde urskilja i gamla Sovjet och dess vasallstater. Där trodde de flesta inte på någonting som sades från officiellt håll. Tvärtom utgick människor där från att i verkligheten förhöll det sig precis tvärtom mot vad myndigheter och regering hävdade. I Sovjet fick människor höra hur hemskt det var i Väst, hur förtryckta människor var etc. Alltså trodde de att i Väst var alla människor fria och lyckliga och alla levde fantastiska lyxliv och de gjorde sig därmed en väldigt förskönande bild av Väst.

Vi såg detta ganska tydligt på den tiden vi fick flyktingar från Öststaterna till våra kurser i svenska för invandrare. Dessa flyktingar var ofta mycket naiva vad gällde tilltron till våra västerländska politiska system och det tog ofta ett bra tag innan de blev av med föreställningen att alla talade sanning här, till skillnad från hur det var i Sovjet och de andra öststaterna. De blev lurade av reklam, de blev ofta väldigt upprörda över somliga förhållanden här i Sverige, eftersom de hade inbillat sig att här var friheten, ärligheten, rättstryggheten och öppenheten total.

En artikel på siten Moon of Alabama får mig att fundera på om vi i Väst nu börjar närma oss samma stadium av misstro gentemot våra styrande som människorna i gamla Sovjet hyste gentemot sina politiker:

There seems to be slight turn in the western media coverage of Syria. Here in Germany the press has now more reports showing the ”rebels” as what they really are: traveling jihadists and foreign paid rabble. Commentators on the news websites are now mostly highly critical about the usual propaganda pieces and the German government policy of supporting the SNC. There also seems to be a slight shift in international media. (1)

Min översättning: Det förefaller föreligga en lätt förskjutning i mediatäckningen av händelserna i Syrien. Här i Tyskland har pressen nu fler rapporter som visar ”rebellernas” verkliga ansikten: kringresande jihadister och utländskt betalad drägg. Kommentatorer på nyhetssiter är numer högst kritiska vad gäller den vanliga propagandan och den tyska regeringens policy vad gäller stödet till SNC. Det verkar också som om internationella media uppvisar en försiktig förändring på området.

Vi har sett samma försiktiga glidning i rapporteringen, som Moon of Alabama rapporterar här, i Sverige. Johan Mattias Sommarström lät häromdagen betydligt försiktigare än tidigare, vad gäller källor om händelserna i Syrien (nåja allt är ju relativt), i radions Studio Ett.(2)  Om hans nya något större försiktighet vad gällde rapporteringen från Syrien berodde på att han träffat journalister i Israel, där han befann sig då, som förklarat för honom att den vanliga propagandabilden inte stämmer, eller om denna förändring i själva verket bara beror på en ny strategi från USA/EU/Nato-sidan, en medveten förändring av krigspropagandan, kan vi inte veta och det är just sådant som får de mer misstänksamma bland oss att undra och börja spekulera: Vad är det som händer nu? Vad planerar USA/Nato nu då?

Det går att lura människorna en tid, som sagt, men när alltfler börjar inse att de lurats grundligt i någon viktig fråga då inträder stadiet när de inte litar på något som sägs från officiellt håll och i media och när de börjar ana eller inbilla sig troll i det mesta som utgår från myndigheter och som sägs i media. Politikerföraktet breder ut sig. Ett sådan misstroende är förödande för ett samhälle som vill kalla sig demokratiskt. Om förtroendet för systemet och dess makthavare underminerats tillräckligt mycket och så att tillräckligt många helt förlorar sin tilltro till samhället, så hotar detta att bryta ihop.

När människor börjar misstro sina ledare och media på det här sättet händer även en annan sak. En sådan misstro är nämligen bästa grogrunden för spridande av och tilltron till konspirationsteorier av alla slag, den ena mer fantastisk än den andra: Kan politikerna ljuga om det här då ljuger de säkert även om detta och detta och detta. Så produceras alternativa förklaringar till vad som händer. På längre sikt binder myndigheter och styrande således ris åt egen rygg med sin djävulska propaganda.

Jag blir också misstänksam när tonen i media plötsligt förändras vad gäller Libyen och/eller Syrien och undrar, helt i enlighet med ovanstående, vad de styrande i Väst nu har för planer som vi ska luras att acceptera, istället för dem vi presenterats tidigare: Ska det nya argumentet för ett öppet militärt angrepp på Syrien vara att man måste förhindra att Syriens biologiska stridsmedel hamnar i händerna på Al Qaida, detta spöke som vi alla lärt oss frukta och avsky? Eller är det så enkelt som det verkar, att fler och fler journalister börjar genomskåda den propaganda de själva varit med om att sprida och inse att de lurats – de också? Jag vet inte. Jag kan bara undra.

/Kerstin

Länkar:
1) Syria: A Turn In Western Media Coverage? Moon of Alabama 28/7 2012
2) Hot om massaker i Aleppo, Studio Ett 27/7 2012
Syrians: NATO-backed Militants Seen Donning Gas Masks, Tony Cartalucci, Land Destroyer 27/7 2012 (Citat: July 27, 2012 – For a Western media so fond of reporting ”activist” accounts, rumors, and even fabrications, and with all the talk of an impending ”massacre” in the northern Syrian city of Aleppo, reports of so-called ”Free Syrian Army” militants seen trying on gas masks, along with reports of Libyan chemical weapon caches & equipment being discovered in Damascus is surely headline news….Libyan weapons, cash, and fighters have also all been confirmed to have made it into Syria in an effort to undermine, divide and destroy Syria.)
Syria: destruction and a dearth of diplomacy, The Guardian 27/7 2012
– Flipping The Script: The Western Media’s Syria Propaganda Is Falling Apart, Saman Mohammadi, CounterPsyOps 29/7 2012 (Citat: In fact, establishment journalists have already gone crazy and lost their grip on reality. Their world is falling down around them and their temporary power is disappearing by the day. Truth is too strong a force. The establishment media is going against the gravity of reality and it is losing the battle…….The West, in nearly a single breath, has now claimed FSA fighters are both “Al Qaeda” that need to be eliminated, while also impeding a “massacre” by Syrian forces if something isn’t done to save them.)
- CIA asset , Mahdi al-Harati, Indymedia Ireland 11/11 2011
- När förstörelse är ett utrikespolitiskt mål, Professor Abbas J. Ali, Nyhetsbanken 26/7 2012 (Citat: . . Medan regimskifte i Syrien kan gynna USA och dess allierade genom att försvaga Iran, kan det också också försvåra ansträngningarna att uppnå ett omedelbart eldupphör och skydda syriska civila.
I rapporten understryks hotet mot civila och mot stabiliteten i regionen. Men arabiska civila är inte en amerikansk omsorg. År 2002 formulerade Michael Ledeen, tidigare bitr. utrikesminister, detta mål genom att hävda att ”Stabilitet är en ovärdig amerikansk uppgift och ett vilseledande begrepp att utgå från. Vi vill inte ha stabilitet i Iran, Irak, Syrien, Libanon, eller ens Saudiarabien.”
Ledeen var också öppen när han förklarade ”att vi kommer inte att vara nöjda innan vi sett blod från varje eländig liten tyrann i Mellanöstern , innan. . . sista dreglande antisemitiska och anti-amerikanska mullah, imam, sheikh och ayatollah antingen sjunger Förenta staternas lov, eller pumpar bensin, för en krona per gallon till en amerikansk militärbas nära polcirkeln.” Så vad ska man säga om den nu tydliga israeliska kampanjen mot den ”hemska antisemitismen i Sverige”? Vad syftar den till?)
- NYT: al-Qaida ökar i Syrien, Benjamin Katzef Silberstein, DN 29/7 2012 (Citat: Ledarsidan pekade för några veckor sedan på det syriska motståndets oroande och enligt vissa också ökande drag av jihadism, och rapporterna om al-Qaidas ökade närvaro ger skäl att upprepa att omvärlden måste vara mycket restriktiv i att stödja rebellstyrkorna med vapen och annan stridsmateriel. Att Syriens regim är diktatorisk betyder inte per automatik att motståndet mot den är demokratiskt sinnat. Min anm: Sent ska syndarna vakna!)