har DN en mycket intressant artikel om Bilderberggruppen idag.

Jag har tidigare hävdat att EU egentligen är storfinansens projekt och ingalunda något projekt för att fördjupa demokratin. Om Bilderberggruppen och EU kan följande läsas i DN

Därför är det inte förvånande att ett av de dokument som växte fram under samtalen inom gruppen var Romfördraget 1957 som senare skulle lägga grunden till dagens EU, något som Retinger verkat för hela sitt liv. Att idéerna till det som i dag är EU har fötts under diskussioner inom Bilderberggruppen har bekräftats av flera deltagare genom åren. Men också de båda krigen i Persiska viken påstås ha haft sitt ursprung inom gruppen, något som inte lika lätt har gått att få bekräftat.

Även denna artikel rekommenderas alltså till läsning. Den är mycket informativ, så informativ att man förundras över att den publiceras i DN.

Länk:
De rikas hemliga mötesplats, DN

Så var det den här också förstås, i Arbetaren, om ett nytt hot mot pressfriheten. Liberalism som förstadium till fascism var det, som sagt. (Tack Motbilder för tipset.)