Jag är ju nu en gång så misstänksam mot politiker, och nog ännu mer misstänksam mot alliansregeringen. Vem tror exempelvis, till skillnad från mig, att alliansens höjde avgifterna till a-kassan och sänkte ersättningarna från denna, och mest för dem med de lägsta lönerna och osäkraste anställningarna, för att den värnar om facket och om den svenska modellen som man lovade före valet?

Alltså undrar jag nu vilka baktankar regeringen har med sina nya förslag på hyresfastighetsområdet? Det ska inte längre krävas tillstånd för att få köpa en hyresfastighet. Men istället ska man ha hårdare kontroll på fastighetsägare som inte sköter sig. Det låter ju riktigt fint men hur ser bockfoten ut i det här fallet?

Mitt förslag är att detta inte handlar om att ge bättre villkor för dem som hyr sina lägenheter eller om att sätta större press på hyresfastighetsägare, utan att det är ett sätt att bakvägen försöka skynda på utförsäljningen av hysersfastigheter till dem som bor i dessa.

När en fastighet börjar bli misskött och hyresgästerna börjar klaga så är den sällan attraktiv på marknaden, för andra stora fastighetsägare. De som bor i fastigheten däremot, kan ju tänkas mer intresserade av, eller känna sig tvingade, att friköpa sina lägenheter i det läget, i synnerhet i områden med bostadsbrist. Och se där, fastighetsägaren får köpare av fastigheten även om den förfallit eller är i behov av större upprustning och även om den av det skälet inte är intressant för andra stora fastighetsägare/köpare och samtidigt kan man skynda på förskingringen av hyresrätterna på det sättet.

Eller tillskriver jag alliansen en alltför stor tankeförmåga tro? Agerandet mot facken tyder väl inte på det, liksom inte heller hur man realiserade löften om avskaffande av fastighetsskatten, som dels sänktes skamlöst mycket för de rikaste samtidigt som det husägare får betala även fortsättningsvis, en högre summa än tidigare för dem med de billigare husen, döptes om till avgift. Och vips hade man hållt sitt vallöfte!

Länk:
Dåliga hyresvärdar ska stoppas lättare, SR/Ekot