Och så skriver DN om misshandeln av våra gamla och sköraste, och eftersom det ämnet ligger mig varmt om hjärtat och dessutom är mycket mer angeläget än många inser, så blir det förstås en bloggpost även idag.
Följande läser jag i alltså i DN:

Omkring 45.000 äldre dementa i Sverige får läkemedel mot psykos för att bli lugna, visar en granskning som DN gjort. Flera av medicinerna är i första hand tänkta för schizofrena och kan döda eller skada de gamla.
– DET ÄR SKANDAL att det är så här. De gamla är för sköra för de antipsykotiska läkemedlen. Man blir förtvivlad, säger Yngve Gustafson, som är professor och överläkare i geriatrik vid Umeå universitet.

Först en stor eloge till professor Yngve Gustafson som är ett av få ljus i mörkret på området.

De gamla drogas ner för att det finns för lite personal på äldreboendena sägs det vidare i artikeln. Det är nog riktigt att det är så på vissa ställen, men jag vill bestämt hävda att det snarare handlar om dåligt utbildad och okunnig personal, om korrumperade läkare och vanvettigt okunniga eller cyniska politiker som går i säng med läkemedelsbolagen som är totalt samvetslösa och gör vad som helst för sina profiter.

Det är helt enkelt inte så att man tjänar pengar på att droga de gamla med dessa antipsykotiska medel, som ansvariga i bästa fall tror, när man sparar genom att ha har dåligt utbildad (och därmed billigare) eller för få anställda inom äldrevården, som idag är i stort sett synonym med vård av dementa äldre (andra äldre får väl knappast någon vård numer).

För det första tål dessa de äldsta de här lugnande preparaten sämre än människor i sina bästa år, pga deras åldersförändrade och annorlunda metabolsystem. För det andra skapar de här preparaten sjukare gamla som därmed kostar mycket mer än de skulle behöva kosta. Inte minst kostar alla onödiga lårbensbrott samhället ganska mycket pengar, för att inte tala om de lidanden sådana förorsakar de gamla – som dessutom ofta dör på grund av lårbensbrotten. För det tredje har samhället stora onödiga kostnader för de här medlen.

Som min gamla mamma svarade på min fråga om hur hon mådde, när hon som fortfarande tämligen lätt dement kom in på ett äldreboende och man omedelbart började droga ner henne och då hon snart inte kunde gå utan stöd: ”Jag känner mig stupfull”.

Det vill säga: Först drogar man ner de gamla så att de bl.a. drabbas av så svår yrsel att de inte kan gå utan att ramla, ibland drabbas av biverkningen ”dimsyn” som gör att de inte heller ser var de går. Så ramlar de och bryter lårbenhalsen, åker in för en dyr operation, kommer tillbaka till äldreboendet och måste då drogas ner ännu mer för att de inte ska börja försöka gå innan lårbenet läkt. Därmed blir de liggande, så nerdrogade att hela kroppen malfungerar, får lunginflammation, som många gamla får när de blir liggande, och dör inom några veckor. Det var precis vad som hände min mamma – till slut, trots att jag kämpade mot äldrevården så länge jag orkade och lyckades förhindra detta under några år i alla fall. Jag såg flera sådana fall på hennes boende.

Jag har skrivit en lång berättelse på min hemsida om ”vården” av min mamma och vad som hände sedan jag kom underfund med vad man gjorde mot henne inom äldrevården och började kämpa för att hon skulle slippa de här preparaten – som hon inte tålde och alls inte behövde. Denna berättelse ledde till att många anhöriga kontaktade mig och berättade liknande historier om sina äldre. Läs berättelsen, även om den är lång, om du har anhöriga på äldreboenden eller en äldre anhörig som börjar visa tecken på begynnande demens. Du kan bespara din anhörig mycket onödigt lidande – men det kräver kunskapssökande, det kräver energi, det kräver mod, det kräver envishet och det kräver civilkurage.

Så jag, och i stort sett alla som förstår vad som händer med deras äldre när de drogas ner, förstår att det ofta inte är demensen som snabbt gör dem så mycket sämre och hjälplösa när de hamnar på ett äldreboende, håller helt med professor Ynge Gustafson: Äldrevårdens nerdrogning av gamla människor är en skandal.

Hur mycket tjänar läkarna på att sätta så många gamla (ja även andra människor) på de här preparaten? Hur mycket betalar läkemedelsbolagen dem för att göra det och hur betalas de? Vad får politiker av läkemedelsföretagen, och hur betalar de pengar till politiker och beslutande myndighetspersoner?

Som något sagt:

ETT LANDS CIVILISATIONSGRAD AVLÄSES I DET SÄTT MAN TAR HAND OM SINA SVAGARE PÅ, BARNEN, DE SJUKA OCH DE GAMLA

Det är alltså en snabb civilisatorisk kräftgång vi går för närvarande i den heliga egoismens och föraktet för svaghetens namn.

Länkar:
Gamla i Sverige drogas med livsfarlig medicin, DN
Mamma och äldrevården, K Berminges hemsida
Hemliga papper om Zyprexa blir offentliga, Läkemedelsvärlden
Naivt om 40-talisterna och äldrevården, Motvallsbloggen 29/4 2008
Nu får det förbaske mig vara nog med vanvården av våra gamla! Motvallsbloggen 4/4 2007
Tvång inom demensvården – 1800-talets mentalsjukhus tillbaka? Motvallsbloggen 19/12 2006
Detta tar priset vad gäller äldrevård! Motvallsbloggen 22/8 2006
Vi har en urusel demensvård Ylva Johansson, Motvallsbloggen 23/7 2006
Åldringsvården blir bara värre och värre, Motvallsbloggen 1/11 2005

Tillägg kl. 15.45
Hör just på radions nyheter att ”de gamla får lugnande och antipsykotiska preparat för att de kanske vandrar omkring och ropar ut sin ångest”!

Jahaja, min mamma började vandra omkring, kunde inte sitta stilla PÅ GRUND AV DE LUGNANDE PREPARATEN: ”Vet inte varför jag inte kan sitta stilla”, svarade hon mig på en fråga, ”men det kryper i hela kroppen på mig” (en känd biverkan av de här medlen). Detta betéende försökte läkare och personal behandla genom att ge henne starkare doser av de lugnande medel som gjorde att hon inte kunde sitta stilla. Hon slutade vandra runt nästan direkt när jag tvingade läkaren att sätta ut medlen. Den enda gamling på mammas boende som travade runt och ropade samtidigt, led dessutom av allvarlig tardiv dyskinesi, alltså grimaser där bl.a. tungan åkte ut ur munnen, ofrivilligt, samtidigt som hon skakade på huvudet. Detta är en känd nervskada som drabbar somliga som äter antipsykotiska preparat.

Lite mer sanningsenlig information TACK!