Fokus har en mycket intressant genomgång av förspelet till riksdagsbeslutet om FRA-lagen. Om Fokus har rätt så handlar det inte, som man ibland misstänkt, om krav från USA, utan om önskemål från försvarsdepartementets tjänstemän, och om ett förslag om kabelspaning som socialdemokraterna hade skrotat när de satt i regeringsställning.

Det skulle alltså bli en borgerlig regering som beslutade att i stort sett avskaffa all integritet för medborgarna i Sverige och förvandla landet till ett nytt Stasi-land. Frågan är om den ens begrep vad det var den bestämde sig för att besluta i riksdagen.


Riv upp FRA-lagen!