Så har då alliansen lagt fram förslaget (jag har väntat på det) om att man ska kunna få F-skattesedel även om man inte har mer än en uppdragsgivare. Det, sade Maud Olofsson i radion, är speciellt bra för kvinnorna, ex de inom offentlig sektor som kanske vill knoppa av och bli sina egna.

Så omstänksamt det låter men tala om ormtunga. Maken till lögnaktighet har jag inte hört sedan pensionsåldern höjdes (av den socialdemokratiska regeringen) och höjningen presenterades som en frivillighetsreform. De som ville skulle få arbeta till 67. Få protesterade för få insåg att förändringen i realiteten innebar dels en höjning av pensionsåldern, dels en sänkning av pensionen för alla dem som ville eller behövde gå med pension vid 65.

Hittills har det inte varit möjligt att få F-skattesedel om man bara har en uppdragsgivare och den lagen handlar om omtanke om de anställdas, arbetssäljarnas trygghet men det ska bli ändring på detta alltså.

Nu lovar alltså Maud Olofosson att den här reformen ska bli så bra för kvinnorna för att de kan starta eget även om de bara har en uppdragsgivare. I verkligheten är detta en lagändring som möjliggör för arbetsköpare att anställa enbart ”egna företagare”: ”Du får inte jobbet om du inte skaffar F-skattesedel först”. Därmed slipper arbetsköparna allt ansvar för dem som de köper arbete av, som de anställer alltså. Inget kollektivavtal kan slutas, facket är inte till för egna företagare. Ingen anställningstrygghet gäller för egna företagare, inga försäkringar från arbetsgivarens sida, ingen sjuklön, inga uppsägningstider etc, etc. Dessutom kan man pressa lönerna hur mycket som helst, precis som de stora företagen gör med sina underleverantörer redan.

För egna företagare behöver arbetsköparen inte betala arbetsgivaravgift.

Stilig reform och så efterlängtad – av SN men ett lite helvete för dem som måste arbeta åt andra.

Och det verkar vara helt tyst om konsekvenserna av denna lag, som i grunden är rent förfärlig för alla dem som kommer att tvingas att bli ”egna företagare”.

Detta är ytterligare en åtgärd för att knäcka facken och försämra för vanliga löntagare. När denna lag gått igenom är det de stora företagen som bestämmer om/när facken och alla arbetssäljare ska knäckas definitivt.

Så här skriver SR:

Näringsminister Maud Olofsson säger att regeringens förslag betonar att det måste finnas en överenskommelse mellan den som köper och den som säljer en produkt eller tjänst, att man är uppdragsgivare och uppdragstagare, för att få en F-skattsedel.
– Nu gör vi det enklare och i större utsträckning utgår vi i från vad parterna kommer överens om, det vill säga mellan den som köper tjänsten och den som säljer tjänsten

Visst, allting blir så fritt och bra, och det vet ju alla att alla vi som inte har förmögenheter, eller riktiga och bärkraftiga företag, alltid har friheten att välja mellan svältdöden och att tiga och slita på arbetsköparnas villkor. Sådana här överenskommelser handlar ju alltid om lika fria människors överenskommelser på lika villkor.


PROTESTERA –

INNAN DET ÄR FÖR SENT!

Länk:
Förslag på förenkling att få F-skattesedel, SR

Tillägg 6/ 10:
OK, ytterst få blir speciellt upprörda över det som skrivs ovan.
I ett demokratiskt land får folk den regering och de lagar man förtjänar :-(.