Varför ska man skriva själv när andra skriver så mycket bättre och dessutom är mer insatta i detaljer än man själv är. Alltså rekommenderar jag idag läsning av Dan Josefssons artikel Korståget mot välfärden eller Den svenska elitens våldsamma revolt, som han publicerade i Ordfront Magasin ursprungligen (2005) och nu lagt ut på sin blogg.

För övrigt så blir jag så förundrad över alla dessa nyliberaler som envisas med att hävda att den pågående bankkraschen i USA (och som nu sprider sig över hela världen), beror på för mycket regleringar, trots att USA också har avreglerat sina finans- och bankväsenden, precis som vi i Sverige och som Världsbanken tvingat hela världen att göra. Detta dessutom med återkommande ekonomiska katastrofer som följd. Resultatet av dessa avregleringar är att c:a 90% av alla finanstransaktioner idag handlar om flyttande av pengar/värdepapper och endast 10% om betalningar för varor och tjänster. Före avregleringarna var förhållandet ungefär det omvända.

Det dröjde inte länge efter att dessa avregleringar hade vidtagits förrän sådana här katastrofer började hända – igen, precis som förra gången man försökte sig på den här typen av ekonomi. Härhemma hade vi fastighetskraschen i början av 90-talet och 8 år senare var det IT-kraschen och Asien såg också ett antal krascher, liksom exempelvis Mexico och nu ser vi åter den Stora Kraschen, den värsta världen har sett sedan 1929.

Alltså, efter 1929 reglerade man finansmarknaderna och bankväsendet och dessutom såg man, i Västvärlden, till att fördela samhällenas resurser mer jämlikt. Under alla dessa år, som den Kenyesianska ekonomiska politiken praktiserades (fr. 30-talet fram till mitten av 70-talet, och i Sverige mitten av 80-talet), såg vi ingenting som var i närheten av de krascher som vi sett sedan avregleringarna av bank- och finansmarknaderna. Vi såg lågkonjunkturer och högkonjunkturer avlösa varandra, men krascher av det slag vi sett de senaste 20 åren – nix, inte en enda. Det är knappast en ren tillfällighet. Men detta faktum är det få som diskuterar idag. Man undrar varför. Eller snarare, man vet varför. De ekonomiska eliterna har tjänat kollofantiskt på den nyliberala ekonomiska politiken, medan vanligt småfolk har förlorat på den. Efter den här kraschen kommer dessa eliter att ha tillgodogjort sig ännu mer av jordens resurser och författigat ännu fler människor.

Via Arena fick jag den här länken, också värd att läsas:
The Legacy of the Clinton Bubble

Nu ska dessutom jag, som lyckats rädda mina pengar undan de tidigare krascherna, göra en rekommendation vad gäller aktiespekulation framöver: Passa på att satsa på aktier i krigsindustrin samt i läkemedelsindustrin, när de står lågt (vet inte hur de står just nu dock). Båda dessa industrityper torde vara guldkalvar även framöver, inte minst på grund av krascherna – ja om du inte har något samvete alltså. Själv avstår jag av rent ideologiska skäl från att spekulera med pengar, vilket förstås gör att jag har mycket mindre pengar idag än jag kunde ha haft.

Tack Alliansupproret för länken till Dan Josefssons artikel.
Ekonomikommentarer skriver om den ekonomiska katastrofen på Island.