Det har rått en viss uppståndelse i delar av bloggvärlden på grund av någon eller några artiklar Bo Rothstein skrivit i media, där han tydligen har hävdat att bloggvärlden är en odemokratisk kloak. De två blogginlägg i denna värld, om Rothsteins artikel, som jag har läst, har varit tämligen beskedliga, en om ock med viss irritation över att han drar alla över en kam och dömer ut hela bloggosfären utan några mer ingående undersökningar av hur den faktiskt ser ut.

Jag har inte läst Bo Rothsteins ursprungliga artiklar. Eftersom jag vet att Rothstein tar till storsläggan och inte sällan både struntar i anständighet och god ton i sina utfall i pressen, mot än den ena än den andra, så läser jag numer normalt inte hans artiklar. De är mig oftast totalt ointressanta. Idag gjorde jag dock ett av mina få undantag och läste hans senaste utfall mot bloggare i GP. Där får jag veta att alldeles oavsett hur man som bloggare har ställt sig till hans beskyllningar, bemött dem eller nonchalerat dem, så är man en kloakråtta:

I skrivande stund har artikeln (enligt sökmotorn ”Bloggportalen”) kommenterats av sextio bloggare. Av dessa är det mindre än 20 procent som uttrycker någon kritik mot de sexistiska och rasistiska kränkningar som jag redogjort för. Den överväldigande majoriteten, det vill säga mer än åtta av tio, anser antingen att personliga stämplingar som dessa är fullt acceptabla, eller så trivialiserar de förekomsten av rasism och sexism eller så väljer de att med sin tystnad sanktionera detta. Oftast blir man som forskare glad när ens hypoteser visar sig slå in med sådan kraft, men i detta fall är det precis tvärtom.

Jag konstaterar här för det första, att de bloggare som inte läser alla andras bloggar, och som därför, eller av andra skäl, inte kommenterat eller tagit avstånd från eventuellt förekommande rasistiska eller sexistiska inlägg i bloggvärlden, är klandervärda och därför typiska representanter för bloggkloaken. Man undrar hur det är med Rothstein själv. Läser han och protesterar mot allt som kan var stötande, rasistiskt eller sexistiskt i de större tidningarna?

Jag konstaterar vidare att Rothstein har en något underlig inställning till forskning och till hypotesprövning. Vi får väl anta att hans ”hypotes” var den att bloggvärlden är en odemokratisk kloak. Denna hypotes testar Rothstein genom att kasta ur sig densamma i en artikel, som ett fläskben åt varje bloggare att hugga på. 60 stycken hugger, enligt den statistik Rothstein redovisar här. Det är ingen stor andel av bloggarna. Det torde finnas flera tusen bloggar bara i Sverige. Svarsfrekvensen är därmed inte imponerande hög. Men Rothstein löser detta problem genom att se även bortfallet, alltså alla dem som inte svarat på hans beskyllning i sina bloggar, som verifikation av hans hypotes. I sanning en mycket underlig inställning till vetenskaplig metod och vetenskaplig hypotesprövning.

Det brukar inte anses vara god forskning, att kasta ur sig grova och generaliserande beskyllningar i en artikel i en tidning och kalla dessa beskyllningar för en ”hypotes”. Forskare brukar inte betrakta en allmän beskyllning i massmedia som en vetenskaplig enkät och de brukar inte anse att eventuella reaktioner på ett sådant utkastande av en generell förolämpning, som tillräckligt representativa och tillförlitliga för att betraktas som en acceptabel hypotesprövning och som grund för generaliserande slutsatser. En svarsfrekens på en riktig vetenskaplig enkät på någon procent torde resultera i att enkätsvaren kastas i papperskorgen eller, om undersökningen anses viktig, i att man omarbetar frågorna och försöker igen.

Ovanpå detta tolkar alltså Rothstein de reaktioner som han fick på sådant sätt att ingenting kan falsifiera hans ”hypotes”. De som svarat har svarat så att de verifierar hans hypotes. Endera har de inte tagit avstånd från rätt saker, eller så har de varit otrevliga och precis så klokaaktiga som hyptotesen förutsade. De som inte alls skrivit om hans beskyllningar visar sig var kloakråttor just för att de inte skrivit något.

För att inte svärta ner allt vad vetenskap heter borde Bo Rothstein undvika att kalla sitt allmänna och högst subjektiva tyckande för ”hypoteser”. Sådana konstruerar man i vetenskapliga sammanhang och test av dem brukar följa tämligen strikta regler. Till vardags och då man luftar sina personliga och högst subjektiva åsikter brukar man inte tala om ”hypoteser” eller om test av sådana. Då brukar man kort och gott säga att man tycker något.

Så anser jag mig förstås vara feminist och som varande en sådan, som inte skrev om Rothsteins ursprungliga artikel, är jag i dubbel mening en kloakråtta förstår jag:

Jag noterar också att ingen av de kvinnliga bloggare, varibland några karakteriserar sig som feminister, reagerat mot den typ av sexistiska tillmälen som Svensson tydligen har för vana att använda. Det är uppenbart helt i sin ordning när sexistiska personangrepp riktas mot en man, men man kunde föreställa sig reaktionen om Svensson uttryckt sig på detta vis mot en kvinna. De feministiska bloggarnas dubbelmoral i denna sak imponerar inte.

Tja, vad ska man säga om detta? Att sexistiska uttalanden om män är männens sak att bekämpa – kanske? Det har ju ingalunda varit så att en majoritet av männen genom tiderna har kämpat mot diskriminering av kvinnor eller ställt sig upp och protesterat mot varje sexistisk förolämpning mot en kvinna. Det senare är inte en hypotes, utan ett uttalande jag gör utifrån ganska många års livserfarenhet.

Måste väl också avslöja att jag inte vet vem denne Svensson, en bloggare som Bo Rothstein nämner, är eller vad han/hon har skrivit. Men klokaråtta är jag likafullt tydligen.

Det snällaste jag kan säga om Bo Rothsteins utfall är att han ibland, som i det här fallet, är ohejdat komisk i sin bulldozerartade framfart, i andra fall en riktigt ruskig prick som de flesta forskare borde ta avstånd ifrån då han näppeligen bidrar till att höja forskares anseende. Jag tycker (observera ”tycker”) att Bo Rothstein borde rannsaka sig själv och sina många utfall i media mot andra forskare såväl som mot andra universitet än det egna och mot bloggare, och inse att han inte beter sig så mycket förnuftigare, i somliga fall, än de i bloggvärlden, som han vänder sig emot här. Förolämpningar och obelagda anklagelser är förolämpningar och obelagda välriktade eller generella anklagelser vare sig dessa uttrycks verserat eller med grova, mindre ”fina” uttryck, ty ”strunt är strunt om än i gyllne dosor”.

Länk:
Förolämpningar hindrar samtal, Bo Rothstein i GP
Är bloggosfären rasistisk? Rothstein-debatten rasar vidare, Bilogy & Politics
Finns ”bloggosfären” som kollektiv?, Bioloy & Politics
Bo Rothstein om bloggosfären och demokrati, Bioloy & Politics
Är bloggosfären en kloakbrunn? Ulf Bjereld
Om bloggosfären och dess samtalston, Ulf Bjereld