Sätter in den här filmen på grund av en artikel jag just läste på Nyhetsbankens hemsida. Detta är den optimistiska lösningen på framtidens olja- och gasbrist. Det är förfärliga konsekvenser vi ser framför oss. Ska vi tro på vad som sägs i den här filmen är metoden på väg in i Europa. Vill vi se den i Sverige?

Fracking Hell: The Untold Story (Link TV, utlagd 11/1 2011)

Detta är den sköna nya värld som Västvärldens eliter planerar för oss. Ju mer jag ser av eliternas planer för framtiden desto gladare känner jag mig för att jag har min framtid bakom mig.

Slå gärna på ”fracking” på Google och läs mer om metoden på nätet.

/Kerstin

Länkar:
20 000 liter giftiga kemikalier ska hällas ut i det östgötska grundvattnet. cornucopia.se 14/11 2012
Stoppa Fracking (Fracturing) vid utvinning av skiffergas, LRF Östergötland
Svensk naturgas på export, P1 morgon 13/11 2012 (Anm: Lyssna gärna på experten Anna Nordling, som hävdar att om vatten i USA har förgiftats så har något gått fel. Vem betalar henne tro?)
U.S. the New Saudi Arabia? Peak Oilers Scoff, Aleklett’s Energy Mix 13/11 2012
Foot on the gas – lobbyists push for unregulated shale gas, Corporate Europe Observatory 7/11 2012(Citat: Unnoticed by the general public, one of the first European shale gas wells was drilled in Poland in 20091…..Avoiding a regulatory framework for shale gas at the EU level is at the top of the industry’s wish list. Backed up by their government, Polish Members of the European Parliament (MEPs) are trying to paint a rosy picture of shale gas development, hoping for more energy independence from Russia.)