Det är mycket som försiggår i EU som vi inte får ordentlig information om. Bland annat har massmedia inte brytt sig om att skriva speciellt mycket om att våra svenska regler för införsel av husdjur, som väl främst berör hundar och katter, nu hotas och om vad det innebär för oss svenskar som tycker om att vistas i naturen och att plocka bär och svamp.

Rabies
Sverige är rabiesfritt sedan många, många år. En gång i tiden, då – innan vi gick med i EU, hade vi stränga införselregler för hundar och katter ex. De måste sitta i karantän omkring ett halvår, vilket kostade skjortan. På den tiden varnades det varje vår för halvvilda djur i södra Europa. Klappa inte främmande hundar eller katter, fick vi veta, de kan ha rabies. Så fort vi hade begärt inträde i EU slutade man varna för den här sjukdomen. Varningarna kunde väl anses nedvärderande och dessutom kunde ju insikter om vad som väntade påverka människors inställning till EU så att de blev mer negativa.

Jag undrar alltså hur många unga människor som idag ens vet vad för slags sjukdom rabies är. För den som inte vet det kan vi väl tala om att det är en sjukdom som är 100% dödlig när den väl har brutit ut, och att den är tämligen plågsam att dö i dessutom. Smittbärare är oftast hunddjur, vilda eller förvildade sådana. Kampanjer mot rabies i Centraleuropa har väl varit tämligen framgångsrika men i Östeuropa är sjukdomen inte ovanlig bland rävar och vargar ex. Somliga av de länder som har sjukdomen inom sina gränser är numer medlemmar i EU.

Rävbandmasken
Rävbandmasken är en annan otrevlig historia som finns i Centraleuropa, men ännu inte här i Sverige. Det är en inälvsparasit som går på hundar men även smittar människor. Den leder också till döden, men det kan ta ganska många år från smittotillfället tills man dör av den, för barn går det snabbare. Symtomen liknar levercancer och parasiterna kan inte spåras förrän vid obduktionen. Nere i Europa dör några barn varje år av denna parasit, som framför allt sprids av rävar, men som också kan smitta via hundar. Där rävandmasken finns kan man inte plocka bär ex. eftersom man inte kan vara säker på att bären inte är nersmittade. Det räcker att man tar i ett bär eller en pinne i skogen, som är infekterad av parasiten, och sedan stoppar fingarna i munnen, för att man ska bli smittad av den. Vad hundar söker sig till vet vi ju, vi som har hundar. De kommer att dras till smittade fläckar som flugor till sockerbitar.

När vi gick med i EU fick vi, samt ett par andra länder, vissa tidsbegränsade undantagsrelger vad gällde införsel av djur. Bl.a. är man skyldig att vaccinera djur mot rabies, som ska tas in i landet, eller tas ut och in igen. Dessutom ska de avmaskas med visst intervall före införseln. Men – nu håller tiden för dessa undantagsregler på att rinna ut. Ett antal länder i EU kräver att man ska ha samma införselregler, det vill säga inga alls, i hela den välsignade unionen. Så här skriver tidningen Hundsport om saken:

Enligt planerna skulle EU fattat beslut redan i våras om huruvida Sverige, Storbritannien, Irland, Malta och Finland även fortsättningsvis skall få lov att ha strängare införselkrav än övriga EU-länder.
Nuvarande regler, som för Sveriges del innebär krav på avmaskning, antikroppskontroll mot rabies samt i vissa fall karantän för införsel av hund i landet, gäller som längst till 2 juli 2008.
……….
Nu visade det sig emellertid att ett antal av EUs medlemsländer inte tycker att vårt förslag är någon bra idé. De vill att samma regler ska gälla i hela Unionen och förstår inte alls varför vi vill försöka skydda vårt land mot införsel av exempelvis dvärgbandmask genom ett särskilt avmaskningskrav, eller sätta hundar från exempelvis Indien i karantän.
………..
Hur länge denna diskussion kommer att pågå är det ingen som vet. Helt klart är emellertid att om man inte kommer överens före den 3 juli 2008 så blir det harmoniseringsföreträdarna som ”vinner”. Sverige och de övriga ”undantagsländerna” har nämligen ingen möjlighet att vägra en anpassning.
Huruvida vi kan behålla kraven på avmaskning och karantän hänger således på övriga medlemsländers goda vilja.

Visst är EU käckt. Varför ska Sverige, England och några andra länder, vara rabiesfria eller rävbandmaskfria när resten av Europa inte är det? Som jag skrivit förr, i EU gäller konsekvent ”sämsta gemensamma nämnare”.

Länk:
Hundsport

Tillägg:
En person har påpekat för mig att årtalet borde vara 2009, men det var 2008 som avsågs. Jag hade aldrig hört talas om det här och reagerade med ryggmärgen, varför jag inte tänkte på årtalet som nämns. Tog alltså för givet att det här var så nytt att vi inte hört talas om det av det skälet. Så var det alltså inte. Då undrar man givetvis om införselreglerna har slopats nu, eller om Sverige och de andra länderna lyckades få fortsatta undantag.

Så fortfarande gäller den allvarliga kritiken mot våra media, att inte ordentligt rapportera vad som gäller, eller vad vi kan råka ut för pga vad andra EU-länder anser. När det förhåller sig på det här sättet bör man kanske inte förvåna sig över att folk är ointresserade av EU-valet.