Niklas Svensson, reporter på Expressen, har fyllt 40 år, med buller och med bång, Han firade födelsedagen med en fest för 300 personer dit stora delar av den svenska politiska gräddan var inbjuden.(1) I programmet Media i P1 (2) igår togs hans fest upp till diskussion och det ifrågasattes om det var lämpligt att så öppet frottera sig med och umgås privat med de politiker som man har till uppgift att granska som journalist. Niklas Svensson såg, enligt radiojournalisten, inget fel i att umgås med politiker privat på det här sättet. Det gav, påstås han ha svarat, möjligheter till information som han annars inte skulle kunna få.

40 år och inte det minsta medveten om vad han sysslar med, om hur människor agerar och reagerar eller om hur propaganda bedrivs? Inser han verkligen inte att han på det sättet bara blir en sträng som politikerna kan spela vad de vill på och utnyttja till vad de vill? Ska vi tro på det? Eller ska vi istället utgå ifrån att han mycket väl vet att han därmed automatiskt inte blir och inte är något annat än maktens trutförlängare.

Tänker man efter så inser man förstås att Sverige inte ens är en ankdamm, vad gäller bekantskapsrelationer mellan journalister och politiker, utan en plastbalja för plastankor, som jag nog sagt någon gång tidigare på den här bloggen, och att det mesta som sägs i media är noga regisserat och inte har mycket med verklig nyhetsförmedling att göra längre.

/Kerstin

Länkar:
1) Niklas Svensson (expressen) firade 40 år med tyskimporterad sprit, Dagens Opinion28/1 2013
2) Ska journalisterna bjuda makten till dans? Media, P1 3/2 2013