Lyssna och förundras, filmen är bara omkring 10 minuter lång.

Lita inte på den medicinska ”vetenskapen”

Detta kallar jag missbruk av vetenskapen, eller bedrägeri rätt upp och ner.

/Kerstin

Länkar kan komma senare.