Det är bara att välja, endera är nästan hela svenska journalistkåren lurad eller så vet den att den far med lögner. Jag kan som vanligt inte avgöra vilket.

Nu kommer det i alla fall fram, det som man kunnat ta del av på nätet tidigare också om man varit intresserad nog att inte nöja sig med de svenska drakarnas, inklusive  SR:s och SvT:s  rapportering, att den där Abdul Rahman, som sitter i Stobritannien och kallar sig ”The Syrian Observatory for Human Rights”, inte är något annat än USA/EU:s/Natos PR-figur för det krig Väst för mot Syrien, via inhyrda islamistiska jihadister. Även i Libyen lät journaistkåren sig vilseledas av, eller valde att fungera som trutförlängare till den PR-central som hade satts upp i Benghazi redan innan, eller samma dag som upproret där startade, enligt Ola Tunander, som skriver om saken i sin bok om kriget mot Libyen. (Ola Tunander, Libyenkrigets geopolitik. Humanitär intervention eller kolonialkrig? 2012)

i I Al Manar News kan vi läsa om Abdul Rahman under rubriken “Syrian Human Rights Front is EU-Funded Fraud”.(2) Mannen finaniseras alltså av EU, och en EU-stat som han inte vill avslöja namnet på. Författaren till artikeln gissar på Storbritanninen.

Om Abdul Rahman kan man läsa att:

One could not find a more unreliable, compromised and biased source of information, yet for the past two years, his ”Observatory” has served as the sole source of information for the endless torrent of propaganda emanating from the Western media. Perhaps worst of all, is that the United Nations uses this compromised, absurdly overt source of propaganda as the basis for its various reports – at least, that is what the New York Times now claims in its recent article, ”A Very Busy Man behind the Syrian Civil War’s Casualty Count.”(1,2)

(Min översättning: Man kan inte finna en mer opålitlig, komprometterad och vinklad källa för information, ändå har hans ”Observatory” fungerat som den enda källan vad gäller information för den  oändliga ström av propaganda som vi ser i västliga media. Det värsta av allt är kanske att FN använder denna komprometterade, absurt utåtriktade källa för propaganda som grund för olika rapporter – åtminstone är detta vad New York Times nu hävdar (2) i en artikel nyligen, ”En mycket upptagen man bakom beräkningarna av offren för det syriska kriget”. (1)

Vi läser också att:

The New York Times also for the first time revealed that Abdul Rahman’s operation is indeed funded by the European Union and a ”European country” he refuses to identify. (1)

(Min översättning: The New York Times avslöjade också för första gången, att Abdul Rahmans aktivitet verkligen finansieras av EU och ett Europeiskt land som han vägrar att avslöja.)

 Så upplyses vi också om: 

And while Abdul Rahman refused to identify the ”European country,” media reports stated that it is beyond doubt that it is the United Kingdom itself – as Abdul Rahman has direct access to the Foreign Secretary William Hague, who he has been documented meeting in person on multiple occasions at the Foreign and Commonwealth Office in London.

(Min översättning: Och även om Abdul Rahman vägrade att avslöja det europeiska landet rapporterar media att det utan tvekan är Storbritannien – eftersom Abdul Rahman  har direktkontakt med utrikesminister William Hague, som han dokumenterat har haft personliga möten med på Utrikesdepartementets kontor i London vid flera tillfällen.)

Abdul Rahman flydde från Syrien för c:a 13 år sedan, där han suttit fängslad flera gånger, i samband med Hafez al Assads död:

The NYT in fact unfolded that it was the British government that first relocated Abdul Rahman to Coventry, England after he fled Syria over a decade ago because of his anti-government activities…….“Abdul Rahman is not a human rights activist. He is a paid propagandist,” media reports added.

(Min översättning: NYT avslöjade faktiskt att det var den brittiska regeringen som först placerade Abdul Rahman i Coventry, England efter att han hade flytt från Syrien för över ett decennium sen på grund av sina aktiviteter mot regeringen där…..Abdul Rahman är inte en människorättsaktivist, han är en betald propagandist, tilläggs i mediarapporterna.)

Jag förstår att journalister lät sig luras när en ung flicka ställde sig upp i FN och berättade om hur irakiska soldater hade tagit spädbarn ur sina kuvöser i Kuwait och låtit dem ligga på det kalla stengolvet att dö. Det var kanske första gången som en sådan utstuderad PR-kupp spelades upp inför världen. Men sedan falsariet avslöjats och flickan visade sig vara dotter till en ambassadör från Kuwait, samt tränad av en amerikansk PR-byrå att spela upp sin lilla  hjärtknipande och lögnaktiga scen i FN, borde journalistkåren ha lärt sig att vara mer kritisk vad gäller sådan PR, tycker man.

Kanske journalister idag är medvetna om vad för slags källa detta ”Syrian Observatory for Human Rights” i London är, för numer sägs det ofta i medias nyhetsrapportering bara ”enligt en källa i London”. Med detta anser sig tydligen journalisterna rapportera objektivt. De informerar ju inte om hur det är i Syrien, bara om vad Abdul Rahman påstår händer där och det är ju sant att han påstått detta. Det är i så fall inte första gången jag kunnat konstatera att journalister saknar förmåga, eller vilja att skilja mellan vad som påstås om verkligheten och verkligheten själv.

Är det inte så att vi  just nu upplever det stora kriget om de kvarvarande naturresurserna? Jag börjar tro det, och vad värre, jag börjar ana att USA:s styrande hotar andra länder med en variant av Bushs hot: Den som inte är med och stödjer oss i dessa resurskrig kan inte räkna med att få något med av resurserna i framtiden. Det hörde vi att den Libyske nickedockan Jibril sade om kriget mot Ghadafi, ”de som inte stödjer oss nu kommer inte att få någon libysk olja när vårt krig är vunnet”. Vi såg då också en nytillträdd tysk minister rycka ut och mer eller mindre be om  ursäkt för att Tyskland inte hade varit med och bombat Libyen, samt lova att man inte skulle ställa sig utanför dessa nyimperialistiska krig i framtiden.

PS: Sen är CIA uppenbarligen igång att försöka genomföra en kupp i Venezuela nu. Oroligheterna har redan tagit ett antal människoliv och skadat många människor. Detta liknar exakt vad som hände i samband med kuppen mot Allende 1973 och också den kupp man försökte genomföra mot Chavez för flera år sedan, som misslyckades. Dags igen alltså, för USA att försöka ta över kontrollen över Venezuealas olja och lägga beslag på inkomsterna från denna.

Det är en ruskig tid vi lever i. 

/Kerstin

Länkar (fler kan komma senare):
1) “Syrian Human Rights Front is EU-Funded Fraud”. Lokal Editor, Al Manar News 16/4 2013
2) A Very Busy Man Behind the Syrian Civil War’s Casualty Count, NEIL MacFARQUHAR, New York Times 9/4 2013