På senare  år har det kommit ut ett antal böcker om hur läkemedelsföretagen inte alls är ute för att bota människor utan för att tjäna pengar och hur de lyckas lura läkare att skriva ut deras preparat. Inte sällan producerar företagen nya sjukdomar som de säger sig ha botemedel mot. Alla har vi sett de där tidningsartiklarna: ”Lider du av XXX? Förtvivla inte, det finns bot.” Sådana artiklar är mestadels ingenting annat än läkemedelsföretagens PR-trick.

Lyssna några minuter till vad Ralf Sundberg har att säga i saken:

Ralf Sundberg om ”Forskningsfusket” (c:a 18 minuter)

Vill man veta mer kan man exempelvis läsa:

Robert Whitaker, 2010, Anatomy of an Epidemic. Magic Bullets, Psyciatric Drugs, and the Astonishng Rise of Mental Illness in America. (1)
En fasansfull bok om lugnande medel, antispykotiska preparat och antidepressiva sådana, och vad som hänt i USA de senaste 20 åren, sedan de ”modernare” preparaten introducerats. Det Whitaker berättar är hårresande och det blir inte mindre hårresande när man inser hur vi i Sverige snabbt glider in på den amerikanska vägen, där man idag diagnosticerar så små barn som babies tom som bipolära eller depressiva – och stoppar i dem något eller flera av dessa preparat.

Robert Whitaker: The Astonishing Rise of Mental Illness in the US (1 tim 5 minuter)

David Healy, 2012, Pharmageddon. 
I den här boken redogörs för hur läkemedelsföretagen fuskar och undanhåller data och hur de trollar bort data som pekar på allvarliga biverkningar. Healy skriver också en hel del om bakgrunden till hur det kunnat gå som det har gått, att nyare ”mediciner” ibland skadar mer än de botar eller lindrar, något som även Whitaker skriver om i sin bok. Ralph Sundberg snuddar i filmen ovan vid hur läkemedelsföretagen hyr s.k. spökskrivare att skriva forskningsrapporter, som de sedan köper någon känd forskare att underteckna. Han går också in på frågan om hur det kan komma sig att moderna läkare, som han säger, inte ser vad de har framför ögonen, att de inte förstår när patienter drabbas av biverkningar ex. De är, menar han, så indoktrinerade i att tro på läkemedelsföretagens rapporter att de blir blinda för verkligheten. Just detta senare har jag själv sett en hel del exempel på.
Här en intervju om boken:

David Healy: Bad Medicine

Peter Rost, 2007, Sjuka pengar. (Motvallsbloggen 29/9 2007) En svensk insider skakar läkemedelsindustrin. Peter Rost skriver framför allt om hur han blev behandlad när han pekade på oegentligheter inom koncernen som han arbetade för och hur företaget gjorde allt det kunde för att mörka vad han hade funnit.

John Virapen, 2008, Piller och profiter. (rec. Alba 2008) Också en bok värd att läsas. John Virapen arbetade som läkemedelsförsäljare och han beskriver i boken hur han agerade för att övertyga läkare om hur bra läkemedelsföretagets produkter är bl.a.

/Kerstin

Länkar:
1) Psykiatrins och läkemedelsbolagens gigantiska bluff om lugnande medel och antidepressiva, Motvallsbloggen 10/5 2010
– Robert Whitaker intervjuas om SSRI /antidepressiva medel Motvallsbloggen 11/10 2012
– Fler bloggar tar nu upp SSRI-preparatens förödande effekter, Motvallsbloggen 24/2 2013
Fler inlägg om ämnet på Motvallsbloggen, med fler länkar
Personal and Collective Alienation. The Crisis as a Problem of and For Mental Health, Lluis Isern, counterpunch.org 11/7 2013