Alla som följer med lite i media vet förstås att Obama just nu utsätts för en regelrätt hatkampanj (liknande den som unghögern utsatte Palme för på sin tid, fast värre). Obama ville nämligen införa en obligatorisk sjukvårdsföräkring, i stil med vad de flesta européer har. För detta beskyller den amerikanska högern honom för att vara kommunist/socialist – och det vet ju alla hur Stalin var – en massmördare. (De svenskar som inte vet det ska informeras om den saken nu, för massmord på 30-talet är viktigare att känna till och ta avstånd ifrån än massmord som begås nu, framför allt som de senare mest begås av kapitalistiska system, och att sådana kan begå dylika brott mot mänskligheten är inte vad Forum för Levande Historia har regeringsdirektiv och får statliga pengar för att lära oss.)

Jag behöver inte själv skriva om hur det ser ut i USA, i det här avséendet, istället rekommenderar jag mina besökare att läsa mer om saken på bloggen Utredarna.

Det är vad som beskrivs där som många nyliberaler (och dit räknar jag Alliansregeringen) i Sverige anser vara ett bra sjukvårdssystem. Det viktiga är inte att alla får acceptabel vård till lägsta möjliga samhällskostnad, utan att privata företag kan göra stora profiter på vården.