Lena Sommestad, en både kunnig och kompetent person, har just skickats ut i periferin. Det är märkligt  hur S de senaste 25 åren konsekvent gjort sig av med alla kunniga och intelligenta partimedlemmar de har, och framför allt med alla dem som verkligen är eller varit socialdemokrater.

Det var ett sorgligt bud alltså att Lena sparkades bort. Därmed har S visat, klart och tydligt, att partiet numer bara är ett språngbräde in i de ekonomiska eliternas värme –  för de streberaktiga egoisterna och ideologilösa medlöparna. Det s.k. Socialdemokratiska partiet har  inget existensberättigande längre.

/Kerstin