Det hände något med mig när jag gick med i Face Book för något drygt år sen. Jag kom snabbt med i ett par grupper som kritiserar Västvärldens politik gentemot Libyen, Syrien och nu Ukraina bl.a. Medlemmarna i dessa grupper var mycket väl insatta i händelserna och kastade fram den ena intressanta artikeln och videon efter den andra, som avslöjade Västs krigspropaganda. Det kändes snart som om ”nu vet ju alla att vi luras av våra svenska media”. Alltså kändes det lite konstigt att skriva om saken på bloggen, som jag gjorde tidigare. Skriver jag inte bara besökarna det på näsan som de redan känner till?

Naturligtvis vet inte alla, men frågan är om mina bloggbesökare, som idag nog måste räknas till de kunnigare och mer välinformerade, i alla fall skulle vara betjänta av att jag fortsätter att skriva om de här frågorna som tidigare eller om det idag är överflödigt att göra det, som jag ibland känner att det är? Jag vet inte.

Vad säger ni bloggbesökare?

/Kerstin