Nu ska jag skriva om mitt specialområde, vetenskapen vilket jag inte gör så ofta.

Som varande vetenskapsteoretiker värnar jag om vetenskapen eftersom den är överlägsen alla andra sätt att försöka kartlägga och förstå världen och verkligheten, förutsatt att den inte missbrukas.

Kärnan i vetenskapen är att all forskning är öppen, varje vetenskaplig undersökning är offentligt redovisad och/eller sådan att andra forskare kan kontrollera både undersökningars upplägg och de data forskare grundar sina slutsatser på. När sådant hålls hemligt och andra forskare inte kan kontrollera undersökningar som gjorts – då är dessa undersökningar inte vetenskapliga. 

Framför allt medicinsk forskning, gjord av medicinföretagen själva, eller gjorda av forskare som är betalda av medicinproducenterna, uppfyller ofta inte detta grundläggande villkor. Inte så få av de läkare som försökt kontrollera påståenden gjorda av medicinföretagen, om deras preparat, har inte kunnat göra det då företagen har vägrat att lämna ut nödvändiga uppgifter om de undersökningar de hänvisar till. I enstaka fall har företagen tvingats lämna ut data (av domstolar eller FDA ex) och det har då ofta visat sig att företagen starkt överdriver de positiva effekterna av sina produkter och ibland tom förtiger de farliga biverkningar som förekommer. De fuskar på alla upptänkliga sätt, alltifrån hur de väljer ut sina studieobjekt till hur de beräknar risker och publicerar sina resultat.

Se ex:

In the past few years more professionals have come forward to share a truth that, for many people, proves difficult to swallow. One such authority is Dr. Richard Horton,…
/Kerstin