Alliansen föreslår att tidskriftstödet till kulturtidskrifter endast ska ges till tidskrifter som inte har politiskt material. Det ska bli väldigt spännande att se enligt vilka kriterier man urskiljer ”echte Kultur” från ”entartete Kultur” och vilken instans som ska fungera som kulturdomare.

Kommer det att bli tillåtet i framtida kulturstödsstödda tidskrifter att diskutera Platon och Sokrates även om man sätter dem i relationen till dagens situation? Kommer det att vara tillåtet att diskutera Freuds psykologiska teorier? Eller ska dessa tidskrifter bara få diskutera självbespegling i intigheten och blomstermotiv i konsten?

Länk:

Second Opinion