När Sovjet föll samman kunde jag konstatera att antikommunister gärna jämförde det de betraktade som kommunismens praktik med sin egen politiska utopi och inte förvånande fann de den egna utopin totalt överlägsen och mycket mer lockande. Utopier har ju den egenheten att de är vackra och målar upp ett gott samhälle, utifrån den ena eller andra utgångspunkten (oftast utifrån en grundläggande människouppfattning).

Om man jämför de kommunistiska försöken att förverkliga utopin med de försök som gjorts att skapa det ideala liberala samhället, så ser inte jämförelsen lika vacker ut, för liberalernas del. Det är en skillnad vad gäller vilka människor som har dödats i respektive ideologis namn, men dödat miljoner har även samhällen som kallat sig liberala, eller som har försökt förverkliga liberalismen, gjort.

Nu brukar kommunister protestera och hävda att Sovjet inte kan användas för att döma ut kommunismen eftersom Sovjet inte var ett sant kommunistiskt samhälle, andra att inte Kina var det etc. etc., somliga att inget enda land lyckats förverkliga den sanna kommunismen, därför kan man inte döma ut kommunismen på grundval av vad som hände i de länder som påstod sig vara kommunistiska.

Det visar sig emellertid, ser jag nu när jag läser runt på diverse bloggar (ex. på Det ProgressivaUSA), att de som idag kallar sig liberaler intar samma hållning till verkligheten som kommunisterna. Det finns inga sant liberala samhällen att peka på, något jag inte insett tidigare faktiskt.

Liberaler håller sig alltså, på samma sätt som vänstern, med en aldrig förverkligad utopi och de liknar den gamla ungdomsvänstern på 70-talet även däri att det inom deras led tycks finnas otaliga grupperingar. Det finns libertarianer, det finns nyliberaler, det finns liberaler och socialliberaler. Jag kan inte säga att jag har skillnaderna klara för mig och när jag undrat får jag inte något riktigt klargörande svar (frågade ex. på Mattias blogg)

Det skulle vara väldigt intressant att se en diskussion där man jämförde jämförbara storheter, alltså utopier/ideologier med varandra, och praktikerna/de praktiska försöken med varandra. Någon sådan diskussion har jag aldrig sett.