Med anledning av en kommentar till mitt föregående inlägg känner jag mig föranlåten att förtydliga det på ett par punkter. Energimarknadsinspektionen skriver på sin hemsida:

”Vilseledande marknadsföring är en allvarlig variant av en otillbörlig affärsmetod och innebär att ditt elhandelsföretag på något sätt vilselett dig för att få dig att sluta ett avtal.”

När elhandelsföretaget Kraft&Kultur AB på sin webbsajt påstår att ”Som kund hos oss får du el enbart från vind- och vattenkraft” så är det således ett tydligt exempel på vilseledande marknadsföring. Eftersom Kraft&Kultur inte har egna elledningar ut till var och en av sina kunder så är den ström som kunderna får ur sina eluttag nödvändigtvis en blandning av el från alla olika produktionsanläggningar i det nordiska elsystemet.

Den elektriska strömmen blir inte annorlunda för att Kraft&Kultur är ett försäljningsbolag till Troms Kraft, som producerar sin el i vatten- och vindkraftverk. Genom att få kunden att tro att det bara är ”ren” el som levereras, vill de att denne ska ingå ett avtal om att anlita just dem som elleverantör.

Sedan finns det den andra sortens vilseledande marknadsföring, där företagen tar mera betalt av den som vill ha någon typ av miljövänlig el. Det finns många som gör detta, men exemplet med Vattenfall och vindkraftel är väldigt tydligt. ”Självklart kan du välja energikälla” säger de på sin hemsida. ”Hos oss kan du välja 100% vindel”. Självklart kan jag inte det. Vattenfall har inte separata ledningar från sina vindkraftverk som sedan sträcker sig i ett separat vindkraftselnät ut till oss konsumenter. Men längre ner i texten förklarar de att egentligen menar något helt annat: ”Väljer du 100% vindel garanterar vi att producera motsvarande mängd el med just vindkraft.”

Det är en garanti som det är lätt för dem att utfärda. Vattenfall har redan idag mycket vindkraft och det skulle behövas mer än hundratusen abonnenter som betalar extra för att få vindel för att de skulle känna sig pressade att bygga ut vindkraften av den anledningen. Men redan om det är 50 000 kunder som låter sig luras att betala 200 kronor mer per år så blir det tio miljoner extra i vinst, som kan betalas ut i aktieutdelning och som bonus till företagets direktörer.

Men, säger idealisten, jag kanske ändå vill betala lite extra som en sorts belöning till företag som vill bygga ut vindkraft. Kan jag inte få göra det? – Javisst får du det, om du vill och mår bättre av det. Men betala då inte till Vattenfall, som gör större investeringar i kolkraft och kärnkraft än i vindkraft. Inte heller till elhandelsföretag, som ju inte äger eller bygger några egna produktionsanläggningar. Leta upp ett liten elleverantör som själv äger sina vindsnurror och där du vet att vinsten går till investeringar i vindkraft, om du har pengar som du vill skänka bort!

/Dan Gmark


Länkar:

Energimarknadsinspektionen

Kraft&Kultur

Vattenfall, val av energikälla

Vattenfalls vindkraft