Idag mellan klockan 16 och 18 kommer elen att säljas för 14,60 kronor per kilowattimme på elbörsen Nordpool. Just det, kronor, inte öre. För några dagar sedan var priset 40 öre. Varför blir då elen så dyr just nu? På radion säger man att det är kallt, och det har vi ju märkt. Vidare att vi måste importera dyr kolkraft från Danmark. Men det kan ju inte vara skälet, kolkraftverksel kostar knappast mer än 50 öre per kilowattimme.

Nej, skälen är två. För det första är den nordiska ”elbörsen” konstruerad på ett sätt så att den är lätt att manipulera för det oligopol av tre elbolag som äger den största delen av de svenska kraftverken. För det andra var, när dagens elpriser sattes för 24 timmar sedan, fem kärnreaktorer avstängda för underhåll, reparationer och ombyggnader. Kärnreaktorer som ägs av oligopolets aktörer Vattenfall, Fortum och Eon.

Förr i tiden, före avregleringen av elmarknaden, brukade man stänga av kärnkraftverken på sommaren, när elförbrukningen var liten. Fler än jag anser, att orsaken till att underhållsstoppen nu förläggs så att de varar in på hösten och vintern, är att ägarna vill hålla uppe elpriset. Lågkonjunkturen har ju gjort att elförbrukningen har minskat på ett, från kraftverksägarnas synpunkt, oroväckande sätt.

Protestera mot oligopolisternas manipulering av elmarknaden! Stäng av den el du kan avstå från i eftermiddag mellan 16 och 18! Och i morgon, fredag eftermiddag också, för kylan fortsätter! Om du kan spara t.ex. 10 kilowattimmar genom att stänga av elförbrukande apparater och elda i braskaminen så tjänar du 10 kronor, men samtidigt minskar du vinsten för elproducentmaffian med 140 kronor, om det sker mellan 16 och 18. Produktionskostnaden för dem är ju fortfarande inte över 40 öre per kWh.

/Dan Gmark

 Länkar:

- Elpriset på Nordpool, affärsvärlden.se 

- Tre av Ringhals block är avstängda, vattenfall.se

- Ett aggregat i Forsmark har ”årlig revision”, vattenfall.se

- Oskarshamn 3 har just startats, men går fortfarande på låg effekt, okg.se

- Förlängning av underhållsstoppen, ny teknik.se