Läste en kommentar på Lasses blogg som förbryllade mig till en början. En person nämner först i sin kommentar något om effekterna av avregleringen av taxi och på detta svarar en annan kommentatör:

Taxi? Nu är jag kanske för ung och okunnig.. men jag har aldrig hört talas om statlig taxiverksamhet?

Det har aldrig slagit mig att man skulle kunna uppfatta begreppet ”statlig reglering” av ett område som att det är ”staten som äger” eller bedriver verksamheten det handlar om. Regleringarna av vissa verksamheter innebar ju inte alls statligt ägandet, utan att staten eller kommunerna omgärdar vissa verksamheter med olika regelsystem, som hur många företag av visst slag man får ha i en viss kommun (de s.k. etableringstillstånden), eller vilka krav som ställdes på dem som skulle bedriva verksamheterna, sådant som fortfarande föreligger inom vissa områden alltså.
Vad gällde taxi reglerades vilka som fick etablera taxirörelser och jag tror att även priserna var reglerade, men det var ju privata ägare till taxirörelserna (på den tiden var taxi mycket pålitlig och trygg dessutom och man behövde aldrig oroa sig för att bli lurad på pengar – i varje fall inte om man kände till området som man åkte taxi i).
Vad gällde bankerna reglerades hur mycket dessa fick låna ut, nämligen högst upp till en viss andel av bankernas totala tillgodohavanden (vilket omöjliggjorde den ohejdade utlåning som omedelbart tog fart då regleringen togs bort i slutet av 80-talet, och som ledde till bankkrascherna/fastighetskraschen/ i början på 90-talet ex.).

Det förefaller också som om många ungdomar och unga liberaler tror att vi inte har levt i ett kapitalistiskt samhälle tidigare, utan i ett rent kommunistiskt sådant, ja somliga tycks tro att vi fortfarande lever i ett sådant samhälle, vilket ju också är en grov vanföreställning.
Staten (dvs. vi alla) har ägt och byggt upp de viktigaste delarna av infrastrukturen, vägar, telenätet, järnvägsnätet, elsystemet, men det har nästan alltid varit privatägda företag som har byggt upp denna infrastruktur och således tjänat pengar på uppbyggandet av den, pengar som skattebetalarna har tillhandahållit.
De flesta av våra större företag har just blivit stora och kunnat utveckla allt bättre teknik på grund av att de har haft beställningar från staten/skattebetalarna, sådana företag som SAAB, Som ABB, som nuvarande Telia m.fl.
Staten har kunnat satsa långsiktigt, vilket privatägda företag sällan är lika intresserade av. Få privatägda företag är intresserade av att satsa på så lång sikt som 20-50 år och en väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för ett modernt fungerande samhälle. Fortfarande har vi sådana statliga och kommunala satsningar att tacka för att exempelvis vi i Sverige har så pass väl utbyggt bredbandsnät, något som inte alls är fallet i USA, där mycket mindre andel av befolkningen har tillgång till sådant. Och vi har alltid haft ett kapitalistiskt system i Sverige.

Första gången jag märkte att unga människor levde i en helt annan värld än jag, var i mitten av 90-talet, då studenter började talade om för mig vilket samhälle jag hade levt i i min ungdom, ett samhälle som jag inte alls kände igen och definitivt aldrig hade levt i. Jag undrar sååå varifrån många ungdomar har fått sina underliga föreställningar om vår moderna historia. Genomfalsk är den under alla omständigheter.