dialogruta

Enligt somliga ungdomars kunskapsfilosofi guppar vi alla hjälplöst omkring på obegriplighetens ocean