Näringsminister Maud Olofsson tycks inte ha en aning om varken energi eller ekonomi. Nu tänker regeringen föreslå en lag om att eldistributörerna måste avläsa elmätarna varje timme i stället för en gång i månaden. Ett intressant förslag, vars konsekvenser bör utredas ordentligt innan det genomförs. När Olofsson intervjuas om detta i Eko- sändningen säger hon:

Skulle man till exempel minska energianvändningen i en vanlig villa med tjugo procent, så skulle man ha en förtjänst på runt 6 000 kronor.

Här vet inte Olofsson vad hon pratar om. För det första så handlar timmätning inte om att spara energi, inte ens om att spara el. Timmätning av elförbrukning, och eventuellt olika pris för olika tider på dygnet, handlar om att omfördela elförbrukningen till de tider då belastningen på elnätet är lägre.

För det andra så är normalförbrukningen av hushållsel för en vanlig villa, enligt Energimyndigheten, 6 100 kilowattimmar per år. För att spara 6 000 kronor måste alltså villahushållet ta bort cirka 90 procent av sin elförbrukning.

Men näringsministern kanske själv bor i en stor villa uppvärmd med direktel, så att hon tycker att detta är det normala? I så fall kan hon mycket väl ha en elräkning på 30 000 per år, och kan räknat på vad hon skulle tjäna om hon sparade 20 procent. Då kan jag informera henne om att denna typ av boende idag är mycket ovanligt. De allra flesta som hade direktel har idag konverterat till en annan värmekälla eller kompletterat med värmepump eller ved för att ha råd att bo kvar i sina hus.

Eko-redaktionen sväljer Maud Olofssons yttrande utan kommentar. I rubriken på webben fortplantas till och med hennes utsaga i förkortad form: ”Elmätning varje timme ska spara energi”.

/Dan Gmark

(Inlägget finns också på Second Opinion)

Länk:

Elmätning varje timme ska spara energi, SR Ekot