När jag gick i småskolan, för evigheter sedan, d.v.s. i början av 50-talet, hade vi en fromt religiös lärarinna i 50-årsåldern, med halelujaknut i nacken och som också var söndagsskollärare. Hon började varje skoldag med en berättelse ur Bibeln, tillrättalagd för oss barn, och vi älskade de där sagostunderna på morgnarna. Det Goda Gudsfolket gick allting väl, även om det lades försåt för det, och vi fick alla klart för oss att det fanns rättvisa i världen och att om man bara trodde skulle allting gå en väl (fast jag uppfattade nog de här berättelserna som något mer i stil med Bröderna Grimms sagor, där det också alltid handlade om en kamp mellan det Goda och det Onda och där det Goda alltid vann till slut och den där Gud förstod jag nog som ett gott väsen av samma slag som goda féer i vanliga sagor).

De här sagorna var desto trevligare som fröken brukade hänga upp vackra planscher med exotiska landskap, människor och miljöer, som illustrationer till bibelberättelserna (vi var ju inte så bortskämda med bilder på den tiden). Jag lärde mig så mycket kristendom under mina första två år i skolan att jag inte behövde läsa på en enda kristendomsläxa förrän jag kom till realskolan, fyra årskurser senare.

Jag minns ännu idag hur jag föreställde mig det där landet som Moses ledde in Israels folk i efter att man hade korsat det vänligt undanvikande Röda havet. Det var ”landet som flöt av honung och mjölk” och jag undrade lite om det inte blev kladdigt att gå omkring i ett sådant land, men å andra sidan visade ju planschen en grupp människor, med Moses i spetsen, stående på en kulle, blickande ut över det utlovade landet, ett vackert och alldeles tomt landskap med sköna lunder och gröna ängder. Inte ett hus, inte en människa så långt ögat såg.

Det skulle ta åskilliga år innan jag fick riktigt klart för mig, dels att jag faktiskt hade bibringats en föreställning om det moderna Israel, alltså om en faktisk modern politisk situation, genom de där sagorna, dels att det inte var riktigt så det gick till, inte ens enligt Bibeln. Då hade tiden redan runnit fram till början av 70-talet. När jag vid den tiden började studera statskunskap, med inriktning på internationell politik, fick jag ny och chockerande information. När jag då började läsa Bibeln, och läste den från pärm till pärm, tvingades jag även revidera mina föreställningar om vad som förevarit i biblisk tid, enligt Bibeln, och inse att Israels folk krigade, mördade, bedrog och rövade sig fram genom det utlovade landet, som ingalunda hade varit så obefolkat som jag dittills hade trott. Plötsligt framstod inte Gud som lika god längre och då först insåg jag att detta är vad Israels politik fortfarande går ut på.

Men nej, jag är fortfarande inte antisemit! Däremot är jag starkt kritisk till Israels politik gentemot palestinierna och för att den är ett allvarligt hot mot hela världen, och skäms numer för den svenska regeringens hållning i frågan. Men Göran Persson lever kanske fortfarande med samma bild av området och dess historia som jag levde med tills jag var i tjugofemsårsåldern, och på grund av en otroligt vinklad kristendomsundervisning.

Tillägg 16/4: Se även Artikel i AB och inlägg på Krigskrönikan

Tillägg: Ny lucka öppnad på Skandalkalendern